Vindenergi

Vindkraft är en viktig del i omställningen till förnybar energiproduktion. I Sverige har vi stora möjligheter att bygga snabbt och storskaligt, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter.

Vindkraft är en viktig del i att bygga ett fossilfritt energisystem och behövs för att bromsa klimatförändringarna.

Vindkraften är också ett av benen som en tryggad energiförsörjning bygger på.

När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig och den skapar nya jobb. Samtidigt är vindkraft en popular energikälla bland allmänheten.

Vindkraft och vindenergin bidrar till ett bättre klimat.