Profilområde: Hållbart byggande och renovering

fabrik

Arbetet för en mer miljösmart och energieffektiv bygg- och fastighetssektor har pågått under en lång tid i Sverige. Energikontorets mål är att genom olika projekt bidra till att branschen får ökad kunskap samt att skapa synergier och samarbeten för att effektivisera energianvändningen i fastigheter av alla typer, vid renovering och nybyggnation.

Sveriges bostads- och lokalsektor står idag för omkring en tredjedel av användningen av värmeenergi och cirka 50 procent av användningen av elenergi. Det finns alltså stora besparingspotentialer inom sektorn.

Pågående projekt

Förstudie: En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län