Profilområde: Hållbart byggande och renovering

fabrik

Arbetet för en mer miljösmart och energieffektiv bygg- och fastighetssektor har pågått under en lång tid i Sverige. Energikontorets mål är att genom olika projekt bidra till att branschen får ökad kunskap samt att skapa synergier och samarbeten för att effektivisera energianvändningen i fastigheter av alla typer, vid renovering och nybyggnation.

Sveriges bostads- och lokalsektor står idag för omkring en tredjedel av användningen av värmeenergi och cirka 50 procent av användningen av elenergi. Det finns alltså stora besparingspotentialer inom sektorn.

Just nu ser vi över möjligheterna att på sikt söka projekt inom detta område.

Kontakta oss gärna med tips och idéer.