ICHB - Informationscentrum för hållbart byggande

Skärmdump hemsida ICHB

På ichb.se hittar du information och kunskap om hållbart byggande och renovering. Via sökmotorn kan du lära dig mer om hur du exempelvis bygger solvärme, avloppssystem och elsystem på ett hållbart sätt.

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med underleverantörer samlar och sprider ICHB kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige.

ICHB riktar sig till de som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Till ICHB (Extern länk)