Kristina Areskoug Josefsson

Kristina Areskoug Josefsson

Kristina är sjukgymnast på samrehab, Värnamo sjukhus.

Vilket är ditt forskningsämne?

Jag forskade om sexuell hälsa för personer med reumatoid artrit ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. 

Hur tycker du att Region Jönköpings län stimulerar medarbetarna att forska?

Region Jönköpings län ger goda möjligheter till att forska som kliniker, genom forskningsmånader, doktorandtjänster, resebidrag och möjligheten att söka forskningsmedel. Verksamhetschefer på min arbetsplats har också stöttat mig i att bedriva forskning.

Vilka utmaningar mötte du i din forskning?

Mitt forskningsämne i sig har hela tiden varit en utmaning. Ska vårdpersonal prata om sexuell hälsa? Hur hör sjukgymnastik samman med sexuell hälsa? Utmaningen och frågorna har varit inspirerande och medverkat till att driva projekten vidare.

Har du arbetat vidare med ditt forskningsområde efter disputationen?

Eftersom jag nyligen har disputerat, så har jag inte hunnit påbörja ytterligare forskningsprojekt, men förhoppningsvis får jag möjlighet att forska vidare inom området.

Vilket råd ger du en kollega som funderar på att börja forska?

Till kollegor som vill börja forska skulle mitt första råd vara att skaffa sig en mentor, som kan ge tips och råd kring forskning och kring att praktiskt kombinera kliniskt arbete med forskning.