Britt-Marie Ahlander

Britt-Marie Ahlander

Britt-Marie är röntgensjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov.

Mitt doktorandprojekt heter "Magnetkameraundersökning av hjärtat: bildkvalitet, mätmetoder och patientupplevelse". Målet med arbetet är att se hur man objektivt kan utvärdera själva MR-undersökningen av hjärtat, och hur vi kan förbättra omhändertagandet av patienten.

– Genom att jämföra bildkvaliteten på olika typer av sekvenser vet vi att även patienter med oregelbunden hjärtrytm kan undersökas på ett tillfredställande sätt för att se eventuella infarktförändringar i hjärtat. Vi hoppas kunna utvärdera olika befintliga mätmetoder för att se om vi kan förbättra det diagnostiska underlaget. Sedan hoppas vi att kunskap om hur patienten upplever undersökningen kan leda till ett bättre omhändertagande.

Vad är det bästa med att doktorera?
– Det är att få lära sig nya saker, det gör att man även ser vardagsjobbet på ett annat sätt.

Har du något tips till de som funderar på att doktorera?
– Om någon funderar på att doktorera, tveka inte! Man måste börja någonstans; läs in en magister eller master och se vad du tycker om att läsa. Det är ganska jobbigt, fast kul. Man måste tycka att det är värt arbetet, och det är det.