Elisabeth Norén

Elisabeth Norén

Elisabeth är biomedicinsk analytiker inom laboratoriemedicin i Jönköping.

 Vad handlar ditt doktorandarbete om?

– Crohn's sjukdom och ulcerös kolit, de viktigaste formerna av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), är komplexa sjukdomar där genetisk predisposition och omgivningsfaktorer samverkar till sjukdomsuppkomst och sjukdomsyttring. Ett betydande ärftligt inslag föreligger vid IBD. Det övergripande syftet med mitt avhandlingsarbete är att undersöka genetiska markörer vid IBD, med fokus på genomsläpplighet över tarmslemhinnan.

Vad är det bästa med att doktorera?

– Spänningen! Lyckan när en signifikant signal upptäcks! Känslan som infinner sig i medvind efter en period i motvind. Glädjen när ett arbete blir accepterat! Att varje dag känna att man utvecklas! Möjligheten att bidra med kunskap!

Har du något tips till de som funderar på att doktorera?

– Forskning kräver tid! Är man beredd att lägga sin fritid på sitt projekt? Att arbeta med forskning som doktorand, i ett forskarlag tillsammans med stöttande handledare, är stimulerande. Viktigt att arbeta för en god stämning inom sin forskargrupp.