Lisa Stark

Lisa Stark

Lisa är biomedicinsk analytiker på Medicinsk diagnostik.

Vilket är ditt forskningsämne?

Jag har studerat bakterien Staphyloccocus aureus och mitt arbete har haft som syftet att öka kunskapen om denna bakteries virulens och sjukdomsframkallande förmåga.

Hur tycker du att Region Jönköpings län stimulerar medarbetarna att forska?

Med de möjligheter som finns att söka doktorandtjänst, forskarmånader och annat ekonomiskt stöd för olika forskningsprojekt via Futurum tycker jag stödet från Regionen är mycket bra.

Vilka utmaningar mötte du i din forskning?

Den största utmaningen har varit att få tiden att räcka till. Under nästan hela min tid som doktorand har jag valt att forska på halvtid vid sidan om mitt arbete som biomedicinsk analytiker och det har ibland inneburit en del pusslande.

Har du arbetat vidare med ditt forskningsområde efter disputationen?

Eftersom jag ganska nyligen disputerade har jag inte haft tid att påbörja något nytt projekt men det finns lite olika tankar om hur jag skulle kunna fortsätta att arbeta med stafylokocker i framtiden.

Vilket råd ger du en kollega som funderar på att börja forska?

Välj ett ämne som du är riktigt intresserad av, det behövs om man ska lägga ner den tid som krävs.