Per Bülow

Per Bülow

Per är klinisk lektor på psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Vilket är ditt forskningsämne?

Mitt huvudsakliga forskningsämne är långtidsuppföljning av personer som har, eller har haft, kontakt med den psykiatriska vården. Framförallt studerar jag följderna av nedläggning av mentalsjukhusen under 1980- och 90-talen och överföringen av vård till psykiatriska kliniker på länssjukhus och stöd och service i kommunal regi.

Hur tycker du att Region Jönköpings län stimulerar medarbetarna att forska?

Region Jönköpings län är mycket bra på att stimulera forskning. Framförallt genom Futurum som finansierar såväl forskarutbildning som klinisk forskning. Det finns också en stor förståelse hos ansvariga personer inom Regionens olika kliniker och enheter att forskning bör vara en självklar del i Regionens arbete även på en kliniknära nivå.

Vilka utmaningar mötte du i din forskning?

Eftersom jag följer människor under många år och studerar hur deras liv gestaltar sig, är ett centralt problem helt enkelt att hitta alla. Många människor flyttar till andra orter inom Sverige och ibland även utomlands. En stor del av det inledande forskningsarbetet kan således betraktas som ett detektivarbete.

Har du arbetat vidare med ditt forskningsområde efter disputationen?

Jag har fortsatt att arbeta med mitt forskningsområde efter disputationen. Jag deltar i uppföljningsstudier tillsammans med andra forskare, även utanför vårt eget landsting, vilket är en viktig del i arbetet efter disputationen.

Vilket råd ger du en kollega som funderar på att börja forska?

Om man funderar på att börja forska är det bra att utgå från sin egen arbetsplats. Alla yrkeskategorier har ett eget ansvarsområde där det finns flera aspekter av vården att studera. Medarbetare på Futurum har kontakt med samtlig disputerade inom Regionen och kan förmedla kontakter till personer inom just ditt kompetensområde.