Höglandssjukhuset bjöd in blivande sjuksköterskor

En man och en kvinna får ett IVA-rum demonstrerat för sig.
Moa Carlfors och Lirim Thaci får en inblick i hur intensivvård fungerar av specialistsjuksköterska Hélene Åstrand på intensivvårdsavdelningen. Foto: Linda Claésson
En man och en kvinna får ett IVA-rum demonstrerat för sig.En man och en kvinna sitter vid en sjukhussängEn grupp sjuksköterskestudenter får information

Blivande sjuksköterskor är viktiga kommande medarbetare. Därför genomför Höglandssjukhuset en årlig introduktionskväll där verksamheterna visar upp sig. I år kom hela 24 sjuksköterskestudenter.

På Höglandssjukhuset i Eksjö finns det möjligheter att utvecklas som sjuksköterska! Det var budskapet när sjuksköterskestudenter, från termin 2 till termin 6 bjöds in till en kväll med information, rundvandring och mingel.

De 24 studenterna kom i huvudsak från sjuksköterskeutbildningen på Hälsohögskolan i Jönköping, en del av dem med Eksjö som studieort. 

Berättade om ELSA-tjänster

På plats fanns bland annat en ELSA-sjuksköterska som berättade om sitt givande arbete inom ELSA-enheten, en enhet som Höglandssjukhuset är ensamt om och som innebär att sjuksköterskorna arbetar sex månader i taget på olika enheter (akutmottagningen tolv månader), för att få variation i sitt arbete men också för att bredda sin kompetens.

Besökarna fick också höra mer om det stora introduktionsprogram på 20 dagar som alla nyanställda sjuksköterskor får gå igenom för att få en så bra start i yrket som möjligt. 

Pilotprojekt 80-10-10

Camilla Strid, vårdutvecklare, från årsskiftet biträdande verksamhetschef för medicin- och geriatrikkliniken, berättade om pilotprojektet 80-10-10.

Det innebär att 80 procent av arbetstiden är kliniskt arbete, 20 procent är utvecklingsarbete fördelat på verksamheten och individuellt.

Efter en stunds mingel och möjlighet att prata med företrädare för olika kliniker, blev det sedan tillfälle till rundvandring och studiebesök på bland annat medicin- och geriatrikkliniken, akutkliniken, kirurgkliniken och intensivvårdsenheten. 

Målsättning att visa sjukhuset

Målsättningen med kvällen var förstås att få besökarna intresserade av arbete på sjukhuset, som sommarjobb under utbildningen och som fasta medarbetare när de är legitimerade.

Även de verksamheter som har behov av specialistsjuksköterskor fanns på plats, eftersom en sådan utbildning är en naturlig fortsättning för en del legitimerade sjuksköterskor. 

Uppmanade knyta kontakt

– Vi uppmanade alla att knyta kontakter med de olika verksamheterna och att prenumerera på ”lediga jobb”, säger Linda Claésson, HR-konsult inom medicinsk vård.

Hon är själv en av de blivande sjuksköterskorna, och har kommit till termin 4 i sin utbildning.

– Jag vill jobba här på möjligheternas sjukhus när jag är färdig sjuksköterska, säger hon.

Lirim Thaci var en av deltagarna:

– Det var intressant och väldigt bra upplagt. Vi fick höra om sjuksköterskornas arbetsuppgifter, vilket var motiverande, och hur vi får hjälp att utvecklas i vår yrkesroll genom introduktionsprogrammet och ELSA-tjänsterna, säger han.

Tongångarna var också mycket positiva från de övriga besökarna:

– Det var verkligen en superbra kväll med ett bra upplägg!”  Mycket som är intressant, kan verkligen tänka mig att arbeta här på sjukhuset, sa en student.

En annan student konstaterade att hon prioriterat kvällen trots en tenta nästa dag!