Kliniska apotekare arbetar för rätt läkemedelsanvändning

En grupp kvinnliga apotekare
Micaela Tjäderborn, Caroline Kungsman, Kristin Krigsman, Anna Wiberg, Julia Nagy och Malin Holmqvist är några av de kliniska apotekarna i Region Jönköpings län som arbetar i sjukvården med att gå igenom patienternas läkemedelslistor i syfte att få en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

De kliniska apotekarna i Region Jönköpings län har en viktig uppgift i att gå igenom patienternas läkemedelslistor, både på sjukhusens vårdavdelningar och i primärvården. När journalsystemet Cosmic uppgraderades hösten 2017 med en ny läkemedelsmodul gjorde de ett stort arbete på bland annat akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov med att gå igenom läkemedelslistor.

– Vi kliniska apotekare har varit avsatta till att stödja alla förskrivare i införandemomentet. Det har handlat om utbildning och support i grupp eller med enskilda förskrivare i själva läkemedelsmodulen. På sjukhusen och på vårdcentralerna har vi hjälpt till med att överföra patienternas läkemedelslistor. Vi har sett över listorna så att de fortfarande är aktuella, på akutmottagningen genom att helt enkelt stämma av med de patienter som kom dit. Ibland fick vi justera läkemedelslistan i samråd med läkare, berättar Malin Holmqvist, klinisk apotekare vid klinisk farmaci.

Hon konstaterar att det varit en ganska omfattande arbetsuppgift.

”Gett oss ny kunskap”

– Det har varit väldigt spännande och läkarna har varit tacksamma. Samtidigt har det gett oss en hel del ny kunskap. Vi har inte tidigare arbetat på akutmottagning som apotekare, säger hon.

Deras närvaro på akutmottagningen har haft stor betydelse. De har varit fantastiska, konstaterar Britt-Marie Persson, verksamhetschef för akutkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

– Vi har i vår verksamhet ingen möjlighet att avsätta extra tid för att gå igenom patienternas läkemedelslistor eftersom vi inte har några inbokade patienter. Därför har våra jourläkare fått en fantastisk hjälp av apotekarna med detta. Det är tack vare närvaron av de kliniska apotekarna som vi har kunnat klara vårt flöde, och arbetet har kunnat flyta på som vanligt, säger Britt-Marie Persson.

Arbetar på vårdavdelningar och vårdcentraler 

Den kliniska vårdmiljön är de kliniska apotekarna vana vid. De är schemalagda på olika vårdavdelningar på länets tre sjukhus och vissa vårdcentraler. Några vårdcentraler i länet har också numera egna apotekare anställda. Uppdraget är att bidra till en god läkemedelsanvändning.

– Vi ska stödja förskrivare och patienter till en säker, evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Vi har tre delar i vårt arbete, patientnära arbete, information och utbildning till bland annat AT-läkare, samt att vara ett stöd när rutiner och riktlinjer kring läkemedel tas fram, förklarar Malin Holmqvist. Vi har sedan länge fokuserat på att underlätta vardagen för läkare och sjuksköterskor när det gäller IT-stöden som rör läkemedel.

Det är cirka tio år sedan som Region Jönköpings län (dåvarande landstinget) började med kliniska apotekare.

– Vi var bland de första landstingen med egna kliniska apotekare. Idag finns i Sverige flera hundra landstingsanställda apotekare med likande arbetsuppgifter.