13 sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium våren 2019

Gruppbild på 13 personer ute på en gräsmatta
Elva av vårens 13 stipendiater var på plats vid stipendieutdelningen, tillsammans med stiftarens släkting Arne Thorfinn och ordförande Gunilla Wivast (längst till vänster). Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på 13 personer ute på en gräsmattatvå kvinnor står på en gräsmatta.

Konferens i Göteborg om bensår, kurs i Budapest om dosplanering, kongress i New York om kärlkirurgi och översättning av magisteruppsats. De 13 stipendierna våren 2019 ur Signe Thorfinns stiftelse spänner över ett stort register och valdes ut bland över 40 sökande.

– Det var oväntat och jätteroligt. Jag hoppas få fördjupade kunskaper så att jag kan ge ännu bättre stöd till mina patienter, säger Lilia Blixt, sjuksköterska på neurologmottagningen, Höglandssjukhuset i Eksjö, som är en av stipendiaterna. För hennes del innebär det hösten 2019 en terminslång vidareutbildning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, om epilepsi hos barn och vuxna.

Maria Johansson och hennes kollega Camilla Hovbäck ger stipendierna möjlighet att delta i en internationell kongress i New York om kärlkirurgi.

– Det ska bli jättespännande. Vi åker i slutet av november, fem dagar, säger Maria Johansson.

Signe Thorfinns stiftelse delar två gånger varje år ut stipendier till sjuksköterskor verksamma i Jönköpings län som till exempel vill delta i internationella konferenser, hospitera, eller arbeta med utvecklings- och forskningsprojekt. Alla sjuksköterskor som arbetat minst två år i Jönköpings län, kan söka.

Stipendium kan också sökas för omkostnader i samband med fördjupningsutbildning på högskolenivå som resor och litteratur.

Sökrekord

– Den här gången hade vi ett rekord, över 40 ansökningar, med väldigt blandat innehåll. Vi har våra kriterier som Signe önskade när vi väljer ut stipendiater. De som fått tidigare får också lite lägre prioritet för att så många som möjligt ska få stipendium, säger Gunilla Wivast, ordförande i stiftelsen.

Det är hennes uppdrag att ringa runt och meddela stipendiaterna.

– De brukar bli jätteglada. Vissa utbildningar tycker vi är ett arbetsgivaransvar, så stipendierna ska användas till att ”sätta guldkant på tillvaron”, precis enligt Signes önskemål. 

Övriga stipendiater våren 2019:

Birgit Liljegranat och Hanna Östlin, distriktssköterskor vid Aroma vårdcentral i Vetlanda, får 9 600 kronor vardera för att delta i en konferens i Göteborg gällande bensår. Syfte med konferensen är att få en fördjupad kunskap i behandling av svårläkta fot- och bensår.

Kristin Lundgren, sjuksköterska inom ambulanssjukvården i Jönköping, får 4 000 kronor som ska användas till kurslitteratur samt resor till högskolan i Borås. Kristin ska genomföra en utbildning gällande ”Människan med demens och multisjuklighet”. Syftet med utbildningen är att Kristin dagligen i sitt arbete träffar patienter med demens och multisjuklighet och vill öka sin kompetens och förståelse för denna patientgrupp.

Maria Lidbäck, sjuksköterska vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 18 000 kronor för att delta i en kurs i Budapest gällande dosplanering av strålbehandling. Kursen innehåller föreläsningar samt praktiska uppgifter. Marias syfte med kursen är att förkovra sig inom en ny teknik och bli en skickligare dosplanerare.

Hanna Nästesjö och Henrik Wallenborg, sjuksköterskor i Jönköpings kommun, får 2 000 kronor vardera för en översättning av magisteruppsats då de ska ansöka om att få den publicerad som artikel för en internationell tidskrift.

Oscar Håkansson, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Jönköping, får 16 000 kronor för att delta i en konferens i New Orleans, USA. Konferensen innehåller föreläsningar, studiebesök och praktiska utbildningar inom ämnet traumavård. Oscars syfte med resan är att få mer kunskap om traumavård som han kan vidarebefordra till sina kollegor samt till sommarvikarier som han ska introducera i arbetet.

Lilia Blixt, sjuksköterska vid neurologmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, får 18 600 kronor för att genomföra en vidareutbildning i Göteborg gällande epilepsi hos barn och vuxna. Stipendiet ska användas till kursavgift samt resor och boende. Lilias syfte med utbildningen är att få större kunskap inom detta område.

Sofie Granefelt, sjuksköterska vid medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus, får 8 100 kronor för att delta i en konferens om demenssjukdom under 65 år i Stockholm. Syftet med konferensen är att utvecklas i sin yrkesroll för att kunna ge den bästa vården till sina patienter.

Maria Johansson och Camilla Hovbäck, sjuksköterskor vid kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får 23 500 kronor vardera för att delta i en internationell kongress inom kärlkirurgi i New York. Syftet med konferensen är att få mer kunskap inom området då de ingår i kärlkirurgiska teamet där de bland annat har egna sjuksköterskeledda mottagningar och telefonrådgivning.

Malin Holmqvist och Anna Andersson, sjuksköterskor vid barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får 12 000 kronor vardera för att åka till Florens och delta i en konferens om astma och allergier. Konferensens handlar bland annat om astma, matallergier, anafyaxi och atopiska eksem. Syftet är att få mer kunskap som ska hjälpa er i ert dagliga arbete.

I samtliga fall anser styrelsen för Signe Thorfinns stiftelse att det är viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska och att resa till andra länder.