14 sjuksköterskor fick höstens Thorfinnstipendier

10 sjuksköterskor står nedanför en trappa
Vi fick höstens stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse! Ann-Margret Ahlburg, Malin Holm, Helen Lindberg, Ellen Undevall, Margareta Lägervik, Jennifer Karlsson, Linnea Ideskog, Rebecca Hallström, Elisabeth Gustafsson och Ivanka Nizic, ska använda sina stipendier till kurslitteratur och resor, allt i syfte att fortbilda sig inom sina olika arbetsområden. På bilden saknas Anna-Lena Möller, Maria Stenberg, Jeanette Rehn och Helena Philipsson. Foto: Mikael Bergström
10 sjuksköterskor står nedanför en trappaIvanka Nizic och Ann-Margret Ahlburg är intensivvårdssjuksköterskor på Länssjukhuset Ryhov respektive Värnamo sjukhus och två av höstens 14 stipendiater. Ivanka ska hospitera på transplantationscentrum på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg medan Ann-Margret väntar på att resa ut med team i ”Operation Smile” för att operera barn med läpp- käk- och gomspalt.

14 sjuksköterskor i Jönköpings län fick vid höstutdelningen 2017 i Signe Thorfinns stiftelse stipendier för att bland annat arbeta som volontär på sjukhusskepp, med ”Operation Smile”, besöka sjukhus i Sydsudan eller hospitera vid svenskt transplantationscentrum.

Ann-Margret Ahlburg, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, Värnamo sjukhus, går och väntar på det besked som ska skicka henne på uppdrag någonstans i världen för ”Operation Smile”.

– Det är en organisation som arbetar med att operera barn med läpp-käk- och gomspalt. De skickar ut internationella team med läkare och sjuksköterskor till en rad olika länder, berättar hon.

Inspiration fick hon av en narkosläkare i Värnamo som för tre år sedan berättade om sin upplevelse av att delta i ett team.

”Göra nytta på kort tid”

– Jag kände att det ska jag också åka på. Jag vill se hur man kan göra mycket nytta på kort tid och med enkla medel.

Sedan dess har hon gjort ansökningsprocessen till Operation Smiles kontor i USA och väntar nu på besked om när det är dags att åka iväg, cirka 14 dagar, med ännu så länge okända teammedlemmar och okänd destination.

– Det ska bli jättespännande. Det kan bli såväl Afrika som Asien eller Latinamerika. Jag har nog skrivit upp mig på 30-40 olika uppdrag, säger hon.

”Fördjupa mig i donationsprocessen”

Ivanka Nizic, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov, ska använda sitt stipendium till att hospitera på transplantationscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

– Jag är donationsansvarig tillsammans med tre andra sjuksköterskor och två läkare. Vi har ett nära samarbete med transplantationscentrum när vi har en donationspatient. Jag vill få en djupare förståelse för donationsprocessen och även få en inblick i transplantationsprocessen, säger Ivanka Nizic.

Hon räknar med att hospitera där under en vecka, under 2018.

– Vi har en plan för dig, har de sagt. Jag vill se så mycket som möjligt, och se vad de gör även före och efter transplantationen.

25-årsjubileum för stipendierna

10 av de 14 sjuksköterskorna var på plats på Qulturum torsdag 9 november för att ta emot sina stipendier under en middag där de också fick lyssna på föredrag av tidigare stipendiater.

– Det är nu exakt 25 år sedan som stipendiet delades ut för första gången, förklarar Gunilla Wivast, ordförande i Signe Thorfinns stiftelse.

MIKAEL BERGSTRÖM

De fick stipendium från Signe Thorfinns stiftelse hösten 2017

Anna-Lena Möller, Maria Stenberg och Jeanette Rehn distriktssköterskor vid Familjecentralen i Smålandsstenar får 6 600 kronor vardera. Stipendiet ska användas till en konferens i Stockholm angående barnhälsovård. Ert syfte med konferensen är att få mer kunskap om språkbedömning av flerspråkiga barn och att utveckla rollen som föräldragruppsledare.

Ann-Margret Ahlburg, sjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen vid Värnamo sjukhus, får 10 000 kronor för att åka som volontär i organisationen ”Operation Smile”.

Ellen Undevall, sjuksköterska vid akutvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 22 500 kronor för att åka till Kamerun för att som volontär och arbeta på sjukhusskeppet Africa Mercy.

Helena Pilipsson, sjuksköterska i Habo kommun, får 4 800 kronor för att hospitera på Hattstugan. Hattstugan är ett demensboende på Gotland och syftet är att få idéer och inspiration inför en ombyggnation ni ska göra av demensboendet i Habo kommun.

Ivanka Nizic, sjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, får  7 500 för att hospitera på transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under en vecka.

Margareta Lägervik, sjuksköterska/MAS i Nässjö kommun, får 4 000 kronor för att genomföra en utbildning inom ledarskap och organisation. Syftet är att få kunskap för att leda hemsjukvården till goda resultat. Stipendiet avser kurslitteratur och resor.

Jennifer Karlsson, sjuksköterska vid ambulansen Höglandet, får 8 700 kronor för att genomföra en utbildning till intensivvårdssjuksköterska. Stipendiet avser kurslitteratur och resor.

Linnea Ideskog, sjuksköterska vid hemsjukvården i Jönköpings kommun, får 3 000 kronor för att genomföra en utbildning i projektledning. Stipendiet avser kurslitteratur och resor.

Helen Lindberg, sjuksköterska vid kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, får 15 000 kronor för att åka till Sydsudan för att under två veckor bedriva mottagning dit invånarna kan komma för hjälp med lättare sjukdomar och förbyggande hälsoinsatser.

Malin Holm, sjuksköterska vid intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, får 13 500 kronor för att genomföra en fördjupningsutbildning inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor. Stipendiet avser kurslitteratur och resor.

Elisabeth Gustafsson och Rebecca Hallström, sjuksköterskor vid infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, får 5 000 kronor vardera för att hospitera på Karolinska Institutet i Solna för att öka sin kunskap angående smittspårning av tuberkulos.

 I samtliga fall konstaterar styrelsen för Signe Thorfinns stiftelse att det är viktigt att kunna bidra med stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.