Sjuksköterskor fortbildar sig i Hongkong

Gunilla Wivast, ordförande i Signe Thorfinns stiftelse, och Arne Thorfinn, brorsson till stiftaren, kunde för 25 året dela ut stipendier till sjuksköterskor i Jönköpings län. Denna gång gick de till Helene Jardefors, Matilda Bragd, Josefin Törn, Gunlög Lavesson, Mariette Gustafsson, Anna-Carin Andregård, Jenny Rejnefelt Matisic samt Ida Larsson.
Gunilla Wivast, ordförande i Signe Thorfinns stiftelse, och Arne Thorfinn, brorsson till stiftaren, kunde för 25 året dela ut stipendier till sjuksköterskor i Jönköpings län. Denna gång gick de till Helene Jardefors, Matilda Bragd, Josefin Törn, Gunlög Lavesson, Mariette Gustafsson, Anna-Carin Andregård, Jenny Rejnefelt Matisic samt Ida Larsson. Foto: Mikael Bergström

För två år sedan blev Anna-Carin Andregård, Elisabeth Wilke och Carina Grundh de tre första avancerade specialistsjuksköterskorna i Region Jönköpings län. I september är det dags för dem att besöka en konferens i Hongkong och träffa kollegor från hela världen.

– Det ska bli jätteroligt att träffa kollegor från hela världen. Kanske kan vi bilda nätverk med en del. Det lär komma något tusental avancerade specialistsjuksköterskor, eller Nurse Practitioners, som vi också kallas, säger Anna-Carin Andregård, som arbetar på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov.

Tillsammans med sina två kollegor fick hon torsdagen den 12 maj 2016 ta emot ett stipendium från Signe Thorfinns stiftelse för att göra resan till konferensen i Hongkong.

Presentera sin poster

– Eftersom vi har en helt ny roll är det svårt att hitta konferenser för oss i Sverige. Men International Council of Nurses arrangerar vartannat år en konferens just för Nurse Practitioners, och i år är den i Hongkong. Där ska vi också presentera vår poster om våra erfarenheter av införandet av vår yrkesgrupp i Sverige.

Anna-Carin och hennes två kollegor på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus, ingick i den första svenska kullen på tolv deltagare som läste till avancerade specialistsjuksköterskor, vilket är den svenska benämningen, med inriktning kirurgisk vård. En avancerad specialistsjuksköterska har en utökad och fördjupad kompetens för att självständigt göra kliniska bedömningar, planera, genomföra och utvärdera vård och behandling.

Funnit sin roll

I dag två år senare, tycker Anna-Carin att hon funnit sin roll i det för Sverige helt nya yrket.

– Det var lite jobbigt i början, men nu har rollen satt sig. Det känns helt naturligt och jag är en del i arbetslaget. Rollen som avancerad specialistsjuksköterska behövs också, som ett bollplank och stöd för många nya sjuksköterskor, men även AT-läkare. Eftersom vi hela tiden finns på avdelningen dagtid kan vi lösa många frågor, och jag får mycket uppskattning – vilket känns roligt.

10 fick stipendium

Den 12 maj fick tio sjuksköterskor, stipendier från Signe Thorfinns stiftelse, varav åtta fanns på plats:  

Jenny Rejnefelt Matisic och Ida Larsson, sjuksköterskor vid urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov får stipendium på 11 000 kronor vardera för deltagande på en ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) konferens i Portugal.

Helene Jardefors och Matilda Bragd, sjuksköterskor vid infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov får stipendium på 6 700 kronor vardera för att delta i konferens i Barcelona om HIV. Helen och Matilda arbetar med HIV-patienter och har egen mottagning där patienter med HIV kommer för att diskutera sina egna upplevelser och funderingar kring HIV.

Elisabeth Wilke, Carina Grundh, kirurgkliniken Värnamo sjukhus samt Anna-Carin Andregård, akutvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, samtliga avancerade specialistsjuksköterskor, får stipendium på 20 000 kronor vardera för att resa till Hong Kong på en konferens avseende avancerade specialistsjuksköterskor.

Gunlög Lavesson, sjuksköterska i Vetlanda kommun, får stipendium på 10 500 kronor för att delta i en kurs som handlar om ”Samtalskonst i vården”. Gunlög arbetar på ett äldreboende och i hemsjukvården där hon möter patienter och anhöriga i svåra situationer.

Josefin Törn och Mariette Gustafsson, sjuksköterskor vid minnesmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får stipendium på 10 000 kronor vardera för deltagande i en utbildning på ett år vid Sofiahemmets högskola. Josefin och Mariette har genomfört en utbildning i omvårdnadsvetenskap på Sofiahemmets högskola och är klara Silviasjuksköterskor i juni 2016.

Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med dessa stipendium då det var Signes Thorfinns önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll.