Thorfinn-stipendium ger elva sjuksköterskor fortbildning

Elva sjuksköterskor står i civila kläder framför en trappa
Elva sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium för olika former av fortbildning när det var dags för utdelning 8 november 2018. Foto: Mikael Bergström
Elva sjuksköterskor står i civila kläder framför en trappaTvå kvinnor tittar in i kameranPorträtt på en kvinna med glasögon

Konferens i Kalifornien om operationsinstrument , hospitering i Australien, eller vidareutbildning i Sverige. Höstens utdelning från Signe Thorfinns stiftelse ger elva sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i sina yrken.

– Vård och hantering av operationsinstrument är en viktig del i vår verksamhet och vi vill få till en ännu större förståelse mellan våra enheter för detta, säger Annika Möller Ljung och Heidi Fridholt på Värnamo sjukhus.

Annika är enhetschef på steriltekniska enheten, Heidi ,operationssköterska. Tillsammans får de nu Thorfinnstipendium för att i april 2019 besöka en internationell konferens i Anaheim Kalifornien, som handlar om operationsinstrument.

Hoppas på inspiration

– Jag förväntar mig att få inspiration. Jag har tidigare varit på sterildagar i Sverige, där jag såg att vi arbetar på olika sätt i Sverige. Nu ska det bli spännande att höra hur man arbetar i olika länder, på operation och ”sterilen”. Vi kommer säkert att se lösningar på olika problem, säger Annika Möller Ljung.

– Samtidigt tror jag att vi har kommit ganska långt i Sverige när det handlar om instrumentvård, säger Heidi Fridholt.

Tillsammans med nio kollegor fick de torsdag 8 november 2018 ta emot Thorfinn-stipendium.

– I höst fick vi in 34 ansökningar. Den här gången var det många som vi tyckte borde få stipendium och pengarna räckte till de här elva, säger Gunilla Wivast, ordförande i stiftelsen.

Totalt finns cirka 200 000 kronor att dela ut vid två tillfällen varje år, beroende på börsutvecklingen. Att välja ut stipendiater är en process som tar sin tid. Styrelsemedlemmarna inleder med en egen bedömning.

”Roligt ringa och berätta”

– Sedan träffas vi och diskuterar ihop oss. Sedan har jag en väldigt rolig uppgift i att ringa upp alla och meddela att de fått stipendium.

Förra året var intensivvårdssköterskan Ann-Margret Ahlburg på Värnamo sjukhus en av dem som fick ett samtal.

– Fantastiskt häftigt, men det var inte så enkelt som jag tänkte, säger Ann-Margret Ahlburg när hon sammanfattar upplevelsen av att under tolv dagar i mars besöka en klinik i nordöstra Indien. Som teammedlem i Operation Smile arbetade hon på uppvaket efter nästan hundra operationer av läpp- käk- eller gomspalt.

Hon beskriver känslan av att vara medlem i ett operationsteam med deltagare från alla möjliga länder.

– En otrolig upplevelse som jag fick chansen att göra, och det gör jag gärna om. Det blev mycket intensiva dagar och känslomässigt var det en berg- och dalbana. Mötet med människorna gav mycket och upplevelsen av hur mycket man kan göra med små medel. Jag har redan fått frågan igen från Operation Smile, men det får dröja ett tag till, säger hon.

Thorfinn-stipendiet var en förutsättning för att genomföra resan.

– Det gav mig en möjlighet ekonomiskt att ta semester, men också en push att våga åka iväg.

MIKAEL BERGSTRÖM

Stipendiaterna hösten 2018 är:

Anna Frida Kånåhols och Sofie Arvidsson, barnmorskor vid kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 21 200 kronor vardera för att delta i Nordisk barnmorskekongress i Reykjavik. Syftet för är att få fortbildning samt skapa ett nätverk och utbyta erfarenheter med kollegor.        

Johanna Alexandersson, sjuksköterska vid operationsenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får, ett stipendium på 10 500 kronor för att gå en fördjupningsutbildning inom anestesi.

Carl Ljungström, sjuksköterska vid ambulansen i Jönköping, får ett stipendium på 5 800 kronor för att delta på Hygiendagarna i Visby då han är hygienansvarig för ambulansen.

Teuta Shatri och Teuta Jashari, sjuksköterskor vid hemsjukvården i Jönköpings kommun, får  10 000 kronor vardera för att gå en kurs i ”ledarskap för sjuksköterskor” i Göteborg. Syftet är att få mer redskap för att leda arbetet.

Annika Möller Ljung och Heidi Fridholt, sjuksköterskor vid steriltekniska enheten respektive operationsavdelningen vid Värnamo sjukhus, får 18 000 kronor vardera för att åka till Kalifornien på en konferens om instrumentvård och instrumenthantering. Syfte är att få mer kunskap om hur instrument ska hanteras för att maximera dess livslängd.

Magnus Berndtzon, sjuksköterska på Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, får 22 000 kronor för att åka till Australien och hospitera och se hur motsvarande kliniska träning sker i Australien.

Lenita Gustavsson, sjuksköterska vid hudmottagningen i Nässjö, får 17 000 kronor för att gå en vidareutbildning på nio dagar i Malmö gällande dermatologi och venerologi.

Eva Jönsson, sjuksköterska vid intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov, får 5 800 kronor för att gå en fördjupningsutbildning i Uppsala gällande omvårdnad av barn och ungdom inom intensivvården. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen att ge ge barn och dess familjer adekvat omvårdnad i en svår situation.

I samtliga fall anser Thorfinn-stiftelsens styrelse att det är viktigt att kunna bidra med stipendium då det var Signe Thorfinns önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.