Chef innovation och företagande

Regional utveckling, Jönköping

Regional utveckling är en del av Region Jönköpings län som ansvarar för att leda och samordna arbetet med länets utveckling och tillväxt inom områden som: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social sammanhållning, hållbar utveckling, samhällsplanering och tillgänglighet, kompetensförsörjning, attraktivitet och livsmiljöer, innovation och företagande och internationellt samarbete. För att ytterligare vässa arbetet med att nå länets högt ställda mål rekryterar vi nu till flera nya strategiska tjänster som i samverkan med kollegor och länets aktörer ska säkerställa en långsiktigt hög måluppfyllnad utifrån länets förutsättningar.
Läs mer om Regional utvecklings arbete: www.rjl.se/om-oss/om-organisationen/Regional-utveckling/regional-utveckling/

Vi söker

Vi söker dig som vill vara med och forma Jönköpings läns utveckling och som har en bred erfarenhet av och kunskap om strategiskt ledningsarbete inom området för den nyinrättade tjänsten som chef för verksamhetsområdet "Företagande och innovation". Vi tror att du har en lång och bred erfarenhet inom näringslivet och av att leda utveckling i förhållande till långsiktiga och högt ställda mål. Du har erfarenhet av att arbeta med företagsutveckling- och innovationsfrågor. Du är väl förtrogen med förutsättningarna inom näringslivet. Du är väl införstådd med betydelsen av en hållbarhetsdriven näringslivsutveckling. Du arbetar processorienterat och systematiskt med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du har erfarenhet av att vara chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Arbete inom den offentliga sektorn på olika nivåer och kunskap om dess förutsättningar är meriterande.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga arbetet med företagande och innovationsfrågor i Jönköpings län, utifrån det statliga uppdraget, den regionala utvecklingsstrategin och Regionens budget i syfte att säkerställa länets långsiktigt hållbara tillväxt och utveckling utifrån länets specifika behov och utgångsläge.

Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder:http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/

Det här får du arbeta med

Du arbetar, tillsammans med kollegor och dina medarbetare, med att leda och driva en hållbar utveckling för Jönköpings län genom att analysera behov och potential, att påverka och utveckla näringslivsstrukturer och akademi i länet utifrån identifierade behov, att samordna och utveckla länets samlade insatser inom företagande och innovationsområdet och att stimulera utvecklingen av en hållbarhetsdriven och jämställd näringslivsutveckling, forskning och innovation utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Du kommer att driva och leda länsövergripande nätverk, delta i nationella och länsöverskridande nätverk och aktivt påverka förutsättningarna för företagande och innovation. Tillsammans med kollegor kommer du att ingå i ledningsgruppen för Regional utveckling där arbetet med länets utveckling samordnas och planeras tvärsektionellt. Du kommer att ansvara för projekt inom området och sitta i styrgrupper för olika projekt.
Som chef för området Företagande och innovation arbetar du direkt under Regionala utvecklingsdirektören med att leda, driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa arbetet inom ansvarsområdet.

För att du ska trivas hos oss

För att trivas hos oss föredrar du att utgå från helheten, du är strategisk, har en hög kapacitet och förmåga att leda andra indirekt i komplexa strukturer. Du har förmågan att utifrån en helhetssyn aktivt verka utifrån regionens värdegrund, verksamhetsidé och de strategier som bidrar till ett arbetssätt som gynnar verksamhetens resultat och kvalitet. Du är driven, har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetsorienterat, med integritet och ödmjukhet inför andras förutsättningar och behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Som ledare är du trygg, strategisk och tydlig och ditt ledarskap präglas av ett värdegrundsbaserat, kommunikativt, mål- och resultat- samt utvecklingsorienterat chefskap. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du bidrar genom din personlighet till trivsel för alla på arbetsplatsen. Då tjänsten innebär många resor förutsätts körkort.

Så här gör du om du är intresserad

Välkommen att kontakta Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, tfn 070-082 28 89 om du har frågor kring tjänsten. Fackligt ombud för Vision är Carina Einarsson Jonsson, tfn 010-242 65 88, och för SACO Dirk Jonker, tfn 010-242 28 35.
Sista ansökningsdag är den 30 december. En första intervjuomgång kommer att genomföras den 11 januari. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Chef innovation och företagande Tillbaka till lediga jobb