Regionutvecklare Smart industri

Regional utveckling

Detta värderar vi högt

Regional utveckling är en del av Region Jönköpings län som ansvarar för att leda och samordna arbetet med länets utveckling och tillväxt inom områden som: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social sammanhållning, hållbar utveckling, samhällsplanering och tillgänglighet, kompetensförsörjning, attraktivitet och livsmiljöer, innovation och företagande och internationellt samarbete. För att ytterligare vässa arbetet med att nå länets högt ställda mål rekryterar vi nu till nya strategiska tjänster som i samverkan med kollegor och länets aktörer ska säkerställa en långsiktigt hög måluppfyllnad utifrån länets förutsättningar.

Vi söker

Till rollen som regionutvecklare med inriktning smart industri söker vi dig med för området lämplig akademisk utbildning och kompetens inom projekt- och/eller processledarskap. Tjänsten är inte en chefstjänst, men då den innebär att leda frågor och processer i komplexa strukturer tror vi att du har arbetat som chef med VEP-ansvar tidigare och att du möjligen drivit eget företag. Du är senior inom näringslivs- och innovationsområdet med en lång erfarenhet av arbete med frågorna. Du har både en bred dokumenterad kompetens och ett stort engagemang för frågorna. Du är van vid att leda, driva och samordna processer till måluppfyllnad. Du kommer att vara med och ta fram strategier och handlingsplaner inom området, skriva fram handlingar till politiken, svara på remisser och sitta i styrgrupper för olika projekt och kluster. Du kommer även att företräda länet nationellt.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att självständigt och tillsammans med kollegor och länets aktörer bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga arbetet med smart industri i Jönköpings län. Arbetet ska utgå från det statliga uppdraget, den regionala utvecklingsstrategin och Regionens budget i syfte att säkerställa utvecklingen mot ett hållbart län där hela länet kan utvecklas utifrån länets långsiktiga behov. Tjänsten är en nyinrättad roll där du, tillsammans med kollegorna, får ett övergripande ansvar för genomförandet av handlingsplanen kopplad till den regionala utvecklingsstrategins hållbarhetsmål.

Det här får du arbeta med

Du kommer att arbeta strategiskt med att nå de nationella och regionala strategiernas mål när det gäller smart industri och länets så viktiga tillverkningsindustri i syfte att stärka det regionala tillväxt- och utvecklingsuppdraget och säkerställa en hållbar utveckling i hela länet. Du kommer att samordna arbetet i länet med den handlingsplan som utgår från den regionala strategin. I arbetet ingår också att koppla ihop nationella strategiers mål med de regionala och lokala behoven och förutsättningarna.

För att trivas hos oss

För att trivas hos oss föredrar du att utgå från helheten, du är strategisk, har en hög kapacitet, är utvecklingsorienterad, och trivs med att arbeta i komplexa strukturer. Du har förmågan att utifrån en helhetssyn aktivt verka utifrån regionens värdegrund, verksamhetsidé och de strategier som bidrar till ett arbetssätt som gynnar verksamhetens resultat och kvalitet. Du är driven, har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetsorienterat, med integritet och ödmjukhet inför andras förutsättningar och behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du bidrar genom din personlighet till trivsel för alla på arbetsplatsen.

Så här gör du om du är intresserad

Vid frågor är du välkommen att kontakta regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei, tfn 070-082 28 89. Du kan läsa mer om Regional utvecklings arbete på https://utveckling.rjl.se/ samt om tjänsten på www.rjl.se/jobb-och-karriar
Sista ansökningsdag är den 4 april. Välkommen med din ansökan.

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Regionutvecklare Smart industri Tillbaka till lediga jobb