ST-tandläkare inom orofacial medicin

Käkkirurgiska kliniken

Specialiteten orofacial medicin är inriktad på oral hälsa hos patientgrupper där både empatiskt omhändertagande, breda kunskaper i medicin och odontologi samt förmåga att samverka med olika aktörer kring patienter krävs. Vi behandlar patienter med komplexa tillstånd då munnen blivit påverkad av allmänhälsan eller tvärt om. Specialiteten bygger på kunskaper om munhälsans samband med psykisk ohälsa, medfödda eller förvärvade funktionsvariationer, sjukdomar och medicinska komplikationer. Diagnostik och behandling av slemhinnesjukdomar tillhör också specialiteten.

Utbildningsprogrammet kommer att genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF_FS 2017:77. Tjänstgöringen är programmerad för minst tre år. Det innebär att du måste genomgå hela utbildningen vid Odontologiska Institutionen för att få intyg om godkänd utbildning.

Vi söker

Nu söker vi två ST-tandläkare. Du är legitimerad tandläkare och har ett genuint intresse för orofacial medicin. Du har utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år, där tandvård för både barn och vuxna har ingått. Vi ser gärna att du har tjänstgjort på specialistklinik och har ett tydligt forskningsintresse.

Vi följer meritvärdering enligt dokumentet ”Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng”, som du finner på www.folktandvarden.se.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, kvalitetsmedvetenhet och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en utbildningstjänst på heltid med ett förordnande på 3 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du bästa förutsättningar för att bli en skicklig specialist. Vårt mål är att ge dig en så bred klinisk och teoretisk utbildning som möjligt, för att skapa förutsättningar för dig att som framtida specialist kunna göra bedömningar och ta beslut i enlighet med evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet. Under utbildningen är målet att du ska kunna söka, samla och värdera kunskap samt kunna följa kunskapsutvecklingen.

Det här får du arbeta med

ST-utbildningen är programmerad efter de kliniska- och teoretiska utbildningsmoment som ingår i Socialstyrelsens föreskrifter för specialiseringstjänstgöring inom ämnet orofacial medicin. Du bedriver klinisk verksamhet med patientutredningar och behandlingar i nära samarbete med handledare. Som ST-tandläkare bidrar du med forsknings- och utvecklingsinsatser inom ämnesområdet samt utbildningsinsatser för tandvårdspersonal inom samtliga yrkeskategorier.

 
För att du ska trivas hos oss
Du är trygg i dig själv och har en personlig mognad som hjälper dig att hantera svåra situationer. Ditt bemötande kännetecknas av empati och god förståelse för komplexiteten i patientens sjukdomsbild. Din kommunikationsstil är enkel och tydlig. Du möter patienten på ett pedagogiskt sätt och förhåller dig flexibelt till situationen.
När du står inför problemlösning har du lätt för att analysera och väga samman komplex information. Vidare har du ett gott omdöme och det är lätt för kollegor att följa ditt arbetssätt. Du arbetar dig fram till lösning på ett metodiskt sätt.

Du samverkar med kollegor och andra aktörer och på så sätt når resultat tillsammans med andra. Ett väl fungerande samarbete är viktigt för dig varför du anstränger dig för att skapa ett positivt arbetsklimat.

Detta värderar vi högt

Vi som arbetar på Folktandvården, Region Jönköpings län bildar en gemensam styrka för att ge regionens invånare Sveriges bästa munhälsa. Vi tar det yttersta ansvaret för all tandvård inom regionen och tillsammans delar vi Folktandvårdens värdegrund. Tillsammans skapar vi en trygg vardag där varje dag är kompetensutveckling.

Så här gör du om du är intresserad

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Sofie Jansson, sofie.jansson@rjl.se, eller verksamhetschef Peter Nilsson, peter.nilsson@rjl.se.

Facklig kontaktperson för Tjänstetandläkarna är Eine Ståhl 010-242 4621.

Meritförteckning gör du på en särskild blankett, blanketten samt grunder för meritvärdering finns att hämta på Ansökan om ST-tjänstgöring . Där finns även att se vad som är meriterande vid ansökan.

Sista ansökningsdag är 11 augusti 2019. Välkommen med din ansökan.

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som ST-tandläkare inom orofacial medicin Tillbaka till lediga jobb