Regional sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet

Regional utveckling

Regional utveckling är en del av Region Jönköpings län som ansvarar för att leda och samordna arbetet med länets utveckling och tillväxt inom områden som: demografisk utveckling, globalisering, klimat, miljö och energi, social sammanhållning, hållbar utveckling, samhällsplanering och tillgänglighet, kompetensförsörjning, attraktivitet och livsmiljöer, innovation och företagande och internationellt samarbete. För att ytterligare vässa arbetet med att nå länets högt ställda mål rekryterar vi nu till flera nya strategiska tjänster som i samverkan med kollegor och länets aktörer ska säkerställa en långsiktigt hög måluppfyllnad utifrån länets förutsättningar.

Då vår nuvarande sektionschef går vidare till ett Europeiskt toppjobb söker vi nu hans efterträdare. Som sektionschef för området samhällsplanering och tillgänglighet arbetar du direkt under Regionala utvecklingsdirektören med att leda, driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa arbetet inom området samhällsbyggnad, infrastruktur och tillgänglighet. 

Vi söker

Vi söker dig som vill vara med och forma Jönköpings läns utveckling och som har en bred erfarenhet av och kunskap om strategiskt ledningsarbete inom området. Vi tror att du har en lång och bred erfarenhet av att leda utveckling i förhållande till långsiktiga och högt ställda mål. Du har erfarenhet av att arbeta med och leda samhälls- och/eller infrastrukturplanering på kommunal- regional eller nationell nivå. Du har erfarenhet av och förståelse för betydelsen av att arbeta med hållbarhet ur de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Du är väl förtrogen med länet och dess olika förutsättningar. Du arbetar processorienterat och systematiskt med utvecklings- och kvalitetsfrågor. Du har erfarenhet av att vara chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Arbete inom den offentliga sektorn på olika nivåer och kunskap om dess förutsättningar är meriterande.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där uppdraget är att bygga upp och forma det strategiska och långsiktiga arbetet med samhälls- och infrastrukturplanering i Jönköpings län, utifrån det statliga uppdraget, den regionala utvecklingsstrategin och Regionens budget i syfte att säkerställa länets långsiktigt hållbara tillväxt och utveckling utifrån länets specifika behov och utgångsläge.

Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder:http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/

Det här får du arbeta med

Du arbetar, tillsammans med kollegor och medarbetare, med att leda och driva en attraktiv och hållbar utveckling för hela Jönköpings län genom att analysera behov och potential, att påverka och utveckla strukturer och forskning i länet utifrån identifierade behov, att samordna och utveckla länets samlade insatser inom området och att stimulera utvecklingen av ett attraktivt län med goda förutsättningar utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Du kommer att driva och leda länsövergripande nätverk, delta i nationella nätverk och aktivt påverka förutsättningarna för en hållbar samhällsplanering och tillgänglighet i hela länet. Tillsammans med kollegor kommer du att ingå i ledningsgruppen för Regional utveckling där arbetet med länets utveckling samordnas och planeras tvärsektionellt. Du kommer att ansvara för projekt inom området och sitta i styrgrupper för olika projekt.

För att du ska trivas hos oss

För att trivas hos oss föredrar du att utgå från helheten, du är strategisk, har en hög kapacitet och förmåga att leda andra indirekt i komplexa strukturer. Du har förmågan att utifrån en helhetssyn aktivt verka utifrån regionens värdegrund, verksamhetsidé och de strategier som bidrar till ett arbetssätt som gynnar verksamhetens resultat och kvalitet. Du är driven, har förmåga att arbeta både självständigt och samarbetsorienterat, med integritet och ödmjukhet inför andras förutsättningar och behov. Du är flexibel och har lätt för att ställa om utifrån nya förutsättningar. Som ledare är du trygg, strategisk och tydlig och ditt ledarskap präglas av ett värdegrundsbaserat, kommunikativt, mål- och resultat- samt utvecklingsorienterat chefskap. Alla människors lika värde och en jämställd regional tillväxt är självklara utgångspunkter för dig. Du bidrar genom din personlighet till trivsel för alla på arbetsplatsen.

Då tjänsten innebär många resor förutsätts körkort.

Så här gör du om du är intresserad

Du kan läsa mer om Regional utvecklings arbete på utveckling/rjl.se samt om tjänsten på www.rjl.se/jobb-och-karriar

Vid frågor är du välkommen att kontakta regional utvecklingsdirektör Kristina Athlei, tfn 070-082 28 89. Fackligt ombud för SACO är Dirk Jonker, tfn 010-242 28 35, och för Vision Carina Einarsson Jonsson, tfn 010-2426588.

Sista ansökningsdag är den 20 oktober. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Regional sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet Tillbaka till lediga jobb