Projektmedarbetare

Kommunal utveckling

Vi söker projektmedarbetare till projektet Räkna med mig!

Nu söker vi på Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, två stycken projektmedarbetare för projektet Räkna med mig! Det är ett ESF-projekt riktat till personer i Jönköpings län som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Du får arbeta med ett härligt och professionellt gäng som använder forskning och utbildning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter. Vår arbetsplats är Tändstickskontoret på Tändsticksområdet i Jönköping nära till kommunikationer, stadsliv och promenadstråk.

Projektet Räkna med mig!
Projekt Räkna med mig! avser att pröva och utveckla en ny och innovativ modell för kompetensutveckling. Målgruppen är kvinnor och män som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden på grund av att de har en sammansatt och komplex problematik. De står utan egen försörjning och kan inte delta i samhället på samma villkor som personer med arbete.

Genom projektet rustas projektdeltagarna som medborgare och människor med kunskap och kompetens inför mötet med myndigheter, samhälle och arbetsmarknad så att de känner sig betydelsefulla och kan agera som människor att räkna med. Projektet genomsyras av en grundsyn på människan som kapabel och förmögen att ta ansvar för sitt eget liv, och att våga se varje människa som en tillgång för Jönköpings läns kommuner.

Under projektet kommer cirka 160 kvinnor och män under tio veckor få ta del av en kompetensutvecklingsserie. Målet är att deltagarna ska nå ett större inflytande över sin egen process och därigenom kunna närma sig arbetsmarknaden, övergå i arbete, studier eller annan egen försörjning och på så sätt få en bättre position i samhället. Syftet är även att kompetensutvecklingen i projektet systematiseras och dokumenteras för att möjliggöra kunskapsöverföring till och implementering i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

I enlighet med ESF-rådets principer kommer projektet att omfatta utveckling av en hållbar struktur för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering inom berörda verksamheter.

Det här får du arbeta med

Som projektmedarbetare har du ett tätt samarbete med projektledare och övriga projektmedarbetare i framtagandet av material till kompetensutvecklingsserien. Du kommer att hålla i vissa delar av utbildningen samt ha ett nära samarbete med länets försörjningsstödshandläggare för att få deltagare till projektet. Då projektet vänder sig till alla Jönköping läns kommuner ingår det resor i tjänsten.

Detta värderar vi högt

Vi söker dig som har högskoleexamen samt erfarenhet av arbete inom kommunernas socialtjänst, arbetsmarknadsområde eller Arbetsförmedlingen. Vi värdesätter högt erfarenhet av att hålla gruppdialoger gärna vägledningsinriktat med projektets målgrupp. Likaså erfarenhet av att samverka med olika aktörer kring målgruppen så som kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket. Du ska behärska det svenska språket och ha lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlighet och eftersträvar mångfald och jämställdhet.

Vidare ser vi gärna att du har:

  • Kunskap om de metoder och processer i kommunerna som projektet bygger vidare på; MIX, Erkännande, brukarinflytande och Supported Employment.
  • En viktig del i projektet är strävan mot digital mognad då dagens samhälle blir allt mer digitaliserad så gärna ett intresse för det digitala.
  • Kunskap om ESF-rådets horisontella principer: icke-diskriminering, tillgänglighet och jämställdhetsintegrering.
  • En vana att planera ditt dagliga arbete självständigt
  • Ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt samt en värdegrund som utgår ifrån alla människors lika värde.
B-körkort är ett krav.

Så här gör du om du är intresserad

Information om tjänsten lämnas av:
Projektledare för Räkna med mig! Maria Rostedt 0722-30 33 06
Teamchef FoU-område arbete och delaktighet, Karin Fröderberg 0702-93 69 70

Uppdraget avser en visstidsanställning 100% under två år med start 2020-03-01 eller snarast möjligt därefter.

Sista ansökningsdag är den 18 februari 2020. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som Projektmedarbetare Tillbaka till lediga jobb