ST på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Vi erbjuder läkare att göra specialisttjänstgöring på Länssjukhuset Ryhov. Här bedrivs planerad och och akut specialistvård dygnet runt alla årets dagar. Sjukhuset har 25 basenheter och länsövergripande ansvar inom flera specialiteter.

Renodlade länskliniker är barn- och ungdomsmedicinska kliniken, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, habiliteringscentrum, hudkliniken, infektionskliniken, klinisk fysiologi, neuroortopediskt centrum, onkologkliniken, rehabiliteringsmedicinska kliniken, ögonkliniken och öron-, näs- och halskliniken samt en väl utvecklad laboratorieverksamhet.

Studierektorns roll

  • Främja bästa ST-utbildning och arbeta för god utbildningsmiljö
  • Uppmuntra handledarengagemang och stödja utbildningsaktiviteter på området
  • Verka för att ST-läkare som grupp träffas för gemensamma aktiviteter
  • Stödja ST-läkaren i enskilda ärenden, t ex vid kontraktsskrivning, personlig rådgivning, ansökningar m.m.

Boende

Det finns ett antal personalbostäder för uthyrning under kortare tid. Möblerad lägenhet för uthyrning högst sex månader samt omöblerad lägenhet med uthyrning högst två år. Uthyres under förutsättning att du är anställd inom Region Jönköpings län. För mer information kontakta Anita Lundahl, Vårdnära service, 010-242 11 90.

Lön

Våra löner är konkurrenskraftiga i förhållande till omvärlden.

När det gäller randning på annan klinik har en "ryggsäcksmodell" nu införts för de tre första månaderna.

Är du intresserad?

Är du intresserad av ST-tjänstgöring inom Länssjukhuset Ryhov kontaktar du verksamhetschefen inom respektive specialitet.

Tillsättning av ST-läkare är delegerat till verksamhetschefen som samråder med personalchefen angående läkarens lön och andra förmåner.