VFU och LIA

Medarbetare på laboratoriemedicin
Foto: Johan W Avby

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Lärande i arbetslivet (LIA) är en viktig del i utvecklingen av professionell kompetens. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och samtidigt reflektera över det du har lärt dig.

VFU och LIA är en ovärderlig möjlighet för dig som student att hitta vägen in i ett utvecklande och intressant arbetsliv. För många leder dessutom erfarenheterna och kontakterna under studietiden fram till första jobbet.

Verksamhetsförlagd utbildning, Futurums webbplats