Yrken

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutyrket är fritt, självständigt och ansvarsfullt, med fokus på människans hälsa, aktivitet, delaktighet och miljö. Som arbetsterapeut hjälper du människor till ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

Bedömning och behandling sker individuellt och i samråd med patienten. Rehabiliteringen sker ofta i patientens hemmiljö där man tränar vardagsaktiviteter. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuten provar och förskriver tekniska hjälpmedel som vid behov anpassas till patienten. Vid vissa tillfällen gör arbetsterapeuten en bedömning av boendemiljön ifall något måste anpassas i hemmet för att underlätta det dagliga livet.

Som arbetsterapeut kan du även arbeta som så kallad distriktsarbetsterapeut. Då arbetar du i team med övriga verksamheter i Region Jönköpings läns sjukvård, med personal inom kommun och andra aktörer som till exempel försäkringskassan och företagshälsovård.