Barnmorska

Barnmorska

Barnmorskans uppgifter varierar beroende på inriktning. På en ungdomsmottagning kan det handla om att skriva ut preventivmedel, göra gynekologiska hälsokontroller och ge information om sex och samlevnadsfrågor. På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman och barnet före, under och efter förlossningen.

På kvinnohälsovården

Här träffar barnmorskan blivande föräldrar under hela graviditeten och gör olika undersökningar för att kontrollera att mamman och barnet mår bra. Andra uppgifter kan vara att stödja och informera blivande föräldrar om graviditet och föräldraskap.

Barnmorskan ger också råd och information om sex- och samlevnadsfrågor, preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar, samt skriver ut preventivmedel och gör gynekologiska hälsokontroller.

På förlossningsavdelning

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman under förlossningen och för vården av mamma och det nyfödda barnet under de första timmarna. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet för att kontrollera att det mår bra. Mamman får hjälp och stöd vid första amningen.

På BB-avdelning

En barnmorska kan arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus. Även på BB undersöks barnet av barnmorskan, som också sköter om mamman. En stor del av arbetet är att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman eller från båda föräldrarna.

En barnmorska kan även arbeta inom den gynekologiska vården på en mottagning eller vårdavdelning.


Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.