Yrken

Biomedicinsk analytiker - vårdcentralslaboratorier

Anna Andersson är biomedicinsk analytiker och jobbar på flera olika vårdcentralslaboratorier i Jönköpingsområdet.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Jag trivs bäst med blandningen av patientkontakt och analysarbete som ju blir naturlig på ett vårdcentralslaboratorium. Vi är länken mellan patienten och läkaren, men även mellan Medicinsk diagnostik och vårdcentralen.

Kan du berätta om någon arbetsrelaterad händelse som haft betydelse för patienten?

– Sådana händelser händer varje dag, ibland är patienterna oroliga och det är även vanligt med stickrädsla. Att man kan få patienten att känna sig trygg och omhändertagen är en stor del i det hela. Till exempel tog jag prover på en patient som inte vågat gå till läkaren på 12 år på grund av sin stickrädsla, provtagningen gick bra och patienten var mycket lättad. Att göra skillnad för den enskilde individen är viktigt.

Vilket råd skulle du ge till nya studenter?

– Ett av de första råden jag själv fick som nybliven student på Hälsohögskolan var att själv ta kontakt med några biomedicinska analytiker och till exempel äta lunch med och intervjua dem om deras yrke och yrkesval. Det hade varit intressant, och jag önskar nu att jag hade gjort det då!