Yrken

Controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Rollen har utvecklats mot att bli mer styrande och man jobbar nära ledningen i verksamheten. Controllern fungerar som en länk mellan ledningen och ekonomiavdelningen. Det är controllern som ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att kunna driva och påverka verksamheten.

En controller ska kunna tala om vad som hänt, varför det hänt, analysera verkligheten och beskriva konsekvenserna för att i någon mån kunna förutsäga framtiden utifrån nuläget och det förflutna. Controllern måste också kunna strukturera analysen så att den blir lätt att förstå och använda.

För en controller är det viktigt med omvärldsbevakning. Att följa med i vad som händer inom verksamhetsområdet, den ekonomiska situationen och hålla sig uppdaterad om nya lagar som påverkar verksamheten. Controllern ingår ibland i verksamhetens ledningsgrupp.

Controllern ser också till att det finns välfungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten.