Yrken

Cytodiagnostiker

Elisabet Debreceni är cytodiagnostiker på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Att självständigt "screena" och besvara gynekologiska cellprover. Screening innebär att man med mikroskop upptäcker cellförändringar, förstadier av cancer eller cancerceller vid olika sjukdomstillstånd som tyder på att patienten ska utredas vidare. Dessutom arbetar jag med att bedöma celler från bröst, sköldkörtel, urinvägar och kroppshålor samt preparerar och färgar cytologiska prover.
I arbetet ingår också kvalitetsarbete, metodutveckling, uppföljning av diagnostik och att informera kunder. 

Cytodiagnostiker besvarar självständigt 95 procent av cellprover. I övriga fem procent där man hittat cellförändringar lämnas vissa prover vidare med en preliminär diagnos till en specialistläkare inom klinisk patologi för slutgiltig diagnos. Cytodiagnostiker besvarar även vissa prover med cellförändringar.

– Cellförändringar kan i vissa fall vara mycket svåra att diagnostisera och då sitter flera cytodiagnostiker tillsammans med en cytologläkare runt ett demonstrationsmikroskop och granskar proverna samtidigt, berättar Elisabet.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Att vara cytodiagnostiker är att stillasittande och koncentrationskrävande yrke med mycket ansvar. Cellernas värld liknar mycket en lång tågresa; alltid finns det nya upptäckter och erfarenhet att vinna som gör arbetet mycket intressant.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

– Cellförändringar har en otrolig variation och kan vara mycket diskreta. Därför är en kombination av yrkeserfarenhet och – skicklighet helt avgörande för att upptäcka och tolka dessa celler, avslutar Elisabet.