Yrken

Distriktssjuksköterska

Att vara distriktssköterska är ett självständigt arbete där det är viktigt att kunna samarbeta men också att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut.

De flesta distriktssköterskorna arbetar på en vårdcentral tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Distriktssjuksköterskan har ofta en egen mottagning där patienter tas emot för behandling. På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck och rådgivning. En distriktssköterska skriver även själv ut vissa receptbelagda mediciner och ordinerar hjälpmedel till patienter som behöver det. 

Att arbeta förebyggande är en viktig arbetsuppgift. Distriktssköterskan har ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. På vårdcentralen kan distriktssköterskan genomföra hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning, alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet. 

Distriktssköterskan kan även ha olika specialistmottagningar exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

På barnavårdscentralen kan distriktssköterskan arbeta med barnhälsovård. Där möter distriktssköterskan familjer med barn från nyföddhetstiden fram till skolåldern. Vaccinationer och rådgivning när det gäller amning är exempel på arbetsuppgifter. 

Distriktssköterskor arbetar också inom den kommunala hemsjukvården med hembesök hos patienter som behöver sjukvård i hemmet. Att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet liksom närstående som vårdar sjuka i hemmet ingår också i arbetet.