Yrken

Ekonom

Ekonomer finns i Region Jönköpings läns alla verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på inriktning. Det kan handla om allt från att granska redovisningen till att engageras i utvecklingsprojekt. Oavsett inriktning är förmågan och intresset för att analysera ekonomiska sammanhang viktig.

Våra ekonomer arbetar oftast med budgetarbete som redovisning, prognoser och analyser men det kan också handla om ekonomistyrning och finansiell planering. Det betyder att man gör bedömningar av hur ekonomin utvecklas under en period att göra sammanställningar och följa upp våra verksamheter.

Att fatta beslut hör också till arbetsuppgifterna för många ekonomer liksom att ge råd och att förhandla.