Yrken

Ekonomiassistent

Som ekonomiassistent i Region Jönköpings län har du ett omväxlande och självständigt arbete där redovisning med bland annat kundreskontra, leverantörsreskontra, avstämningar och utredningsarbete ingår som en stor del. I arbetsuppgifterna ingår också att assistera redovisningsansvarig och ge service till våra chefer i det dagliga arbetet.

En ekonomiassistent har hand om verksamhetens bokföring och kontrollerar om uppgifterna i bokföringen stämmer med verifikationerna, det vill säga kvitton, fakturor och reseräkningar. Man kontrollerar också om bokföringen stämmer med kontoutdrag från banken. Att köra fram löne- och skatteuppgifter och ta fram underlag för bokslut kan vara en annan del av arbetet, likaså att delta i bokslutsarbetet. En ekonomiassistent ger service till kunder som vill ha besked av olika slag, till exempel om gjorda in- och utbetalningar.