Yrken

Hjälpmedelstekniker

Allt fler människor med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för att klara av sin vardag. Som hjälpmedelstekniker är det din uppgift att hjälpa människor med olika typer av funktionshinder att klara sitt dagliga liv.

Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller att klara av hemarbetet genom anpassade arbetsredskap som arbetsstolar eller hygienhjälpmedel. Som hjälpmedelstekniker arbetar du med service, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. Det kan också handla om att arbeta med anpassning av arbetsplatser. 

Hjälpmedelsteknikerns arbetsplats är ofta verkstaden, men de som sysslar med service tillbringar en stor del av arbetstiden ute hos de människor som använder hjälpmedlen.

Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av ansvar. De som har mer kvalificerade uppgifter är ofta hjälpmedelsingenjörer och har högskoleutbildning. Arbetet kan då vara inriktat på konstruktion eller ett speciellt arbetsområde som exempelvis medicintekniska behandlingshjälpmedel. Konstruktörer ritar och utvecklar hjälpmedel, tillverkar och anpassar dem till den funktionshindrade och den miljö de vistas i. Ofta sköter de även reparation och annan service av hjälpmedel.