Yrken

Kommunikatör

Kommunikation skapar värde och är som mest effektiv när den är en integrerad del av organisationens verksamhet. Som kommunikatör i Region Jönköpings län arbetar du därför nära våra många olika verksamheter för att involvera och inspirera.

Du planerar, värderar, formulerar, producerar, säljer in och publicerar budskap och kommunikationsaktiviteter som skapar engagemang och intresse. 

Som kommunikatör är du ett stöd till verksamhet och ledning och du har möjlighet att påverka internt och externt, emotionellt, affärsmässigt och organisatoriskt. Du bygger relationer, utvecklar varumärket och arbetar för att nå verksamhetens uppsatta mål.
 
Omvärldsbevakning är också en del av yrket. Som kommunikatör är det viktigt att du kan fånga och analysera faktorer i omvärlden som påverkar verksamheten för att kunna skapa relevant kommunikation.