Yrken

Läkare

En läkare måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse. Läkaryrket kan innehålla en mängd olika arbetsuppgifter och befattningar beroende på hur länge man varit läkare och vilken inriktning man valt.

Anställningsformerna och arbetsplatserna för läkare varierar. Du kan arbeta på sjukhus, vårdcentral eller i privat verksamhet. Många läkare ägnar sig även åt forskning och undervisning.

Arbetsuppgifterna skiljer sig naturligtvis mycket beroende på vilken specialitet man valt. Som specialist i allmänmedicin möter och behandlar man patienter i alla åldrar med en rad olika symtom och sjukdomar. Om det behövs skriver man remisser och skickar patienten vidare till andra specialister. Kirurgen tillbringar en stor del av sin tid i operationssalen, medan en psykiatriker arbetar mycket med samtal med sina patienter. I läkarens jobb ingår det ofta att informera patienten och anhöriga om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner.

Läkare arbetar ofta i arbetslag tillsammans med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. En kirurg arbetar till exempel på operationsavdelningen tillsammans med andra läkare, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterskor. Ett annat exempel är psykiatern, som arbetar tillsammans med bland annat psykologer, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Samarbetsförmåga är ett måste för en läkare.

I läkararbetet ingår också administration. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. Dessutom är läkaren ofta chef och har personalansvar.

Som läkare måste du vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider