Yrken

Synpedagog

Arbete som synpedagog innebär ofta hälsofrämjande arbete och rehabilitering av barn, vuxna och äldre med olika former av synnedsättning.  Synpedagoger arbetar ofta i behandlingsteam för att kartlägga och utreda synskadades synfunktioner och tillsammans ta fram en handlingsplan. Åtgärderna kan vara att prova ut och lära sig använda olika synhjälpmedel och att klara sig i vardagen. Det kan också handla om olika datoranpassningar och arbetshjälpmedel. En viktig del i arbetet är även att informera, stödja och ge råd till familjer.