Yrken

Optiker

De flesta optiker arbetar i optikbutiker, glasögonaffärer och provar ut glasögon och kontaktlinser men det finns även optiker på syncentraler inom Region Jönköpings län. Där tas synskadade och synsvaga personer emot för utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering.

Möten med människor i alla åldrar ingår som en naturlig del i arbetsdagen. Därför kan, förutom de kliniska kunskaperna, social förmåga och tålamod vara goda egenskaper hos en optiker. Optikern har ett stort personligt ansvar i och med sin yrkeslegitimation.