Yrken

Ortodontiassistent

På länets tre kliniker för tandreglering arbetar ortodontiassistenter i nära samarbete med ortodontister, tandläkare som är specialister på tandreglering. Ortodontiassistenten är en vidareutbildad tandsköterska inom tandreglering (ortodonti), som är en specialitet inom tandvården.

Tandreglering behövs när tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller om det är något annat fel på hur man biter ihop. Exempelvis kan ett kraftigt under- eller överbett göra att det är svårt att bita av och tugga. Det är viktigt att rätta till tänderna när gommen eller tandköttet skadas eller riskerar att skadas. Man kan också rätta till tänderna av estetiska skäl. Det är den vanligaste anledningen till tandreglering.

Ortodontiassistenten är en viktig medarbetare i ortodontiteamet.  Ortodontiassistenten får göra olika behandlingar under ledning av ansvarig specialisttandläkare, till exempel röntgenundersökningar, fotografering, fastsättning av tandställningar, kontroll av fasta och avtagbara tandställningar och att ta bort fasta tandställningar.