Yrken

Röntgensjuksköterska

Kvinna klädd i vårdkläder står framför ultraljudsapparat
Sinikka Evaldsson gör en ultraljudsundersökning Foto: Elin Carlholt

Sinikka Evaldsson är röntgensjuksköterska på röntgen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, och läser till sonograf.

Vad innebär utbildningen i sin helhet?

– Sonografutbildningen finns på Karolinska Institutet i Stockholm. Det är en magisterutbildning på 60-75 högskolepoäng och pågår under två år på halvfart. Jag åker dit två dagar i månaden och läser medicinskt ultraljud med inriktning på ultraljud bukorgan. Jag gör även verksamhetsförlagd utbildning på min arbetsplats. 

Vad är det bästa med att läsa till sonograf?

– Att få lära sig något nytt och vidareutvecklas med ny, djupare kunskap. Att få utföra ultraljudsundersökningar på egen hand. 

Kan du berätta hur detta har betydelse för patienterna och verksamheten?

– Min erfarenhet som röntgensjuksköterska tror jag har en viktig roll för både patienter och verksamhet, eftersom jag har kännedom om undersökningarna. Att även avlasta läkarna känns betydelsefullt.

Vilket råd skulle du ge till personer som vill läsa till sonograf?

– Vill man lära sig mer och få djupare kunskap inom medicinskt ultraljud så ska man absolut gå denna utbildning om möjligheten finns.

Kerstin Manfredsson är röntgensjuksköterska och arbetar på Värnamo sjukhus. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Jag arbetar i en högteknologisk miljö med omvårdnad, medicin, metodik och medicinsk teknik. Jag verkar för god omvårdnad i mötet med patient och utför undersökningar av olika strålningstillämpningar med minsta möjliga stråldos, samt med MRT; Magnet Resonans Tomografi (magnetkamera). I mitt arbetet ingår att framställa optimala bilder med hög patientsäkerhet.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb? 

– Många mänskliga möten. När jag fullt ut kan få redskapen som behövs för att kunna använda min kunskap, erfarenhet och insikt. Människan i sig ger en ren "vitaminkick".

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb? 

– Att finna min egen potential och ge såväl organisation som mig själv ökad framgång och utveckling för kundens säkerhet och ett optimalt undersökningsresultat.