Yrken

Specialistläkare

I Sverige finns omkring 60 olika specialiteter inom läkaryrket. De största är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, anestesi och intensivvård barn- och ungdomsmedicin, gynekologi samt ortopedi.

Specialiteterna fördelas på bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. För att få bevis om specialistkompetens i en grenspecialitet eller en tilläggsspecialitet krävs specialistkompetens i en basspecialitet. En läkare som vill ha kompetens i en gren- eller tilläggsspecialitet kan påbörja den fördjupningen inom ramen för specialisttjänstgöringen i sin basspecialitet.

Intervjuer med några av våra specialistläkare.