Yrken

Specialistläkare inom klinisk kemi

Inga Zelvyté är överläkare och medicinsk chef inom klinisk kemi och arbetar på kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Jag tolkar olika analysresultat och ger råd för kompletteringar samt vidareutredningar till våra kunder som beställer tester. Det finns en rad analyser som jag och mina kollegor dagligen tolkar resultaten på, till exempel elektroforeser av blod- och urinproteiner och isoelektrofokusering av immunoglobuliner i cerebrospinalvätska. Dessutom planerar och bedömer vi vissa funktionella utredningar, till exempel OGTT eller iohexolclearance. Oväntade och kraftigt avvikande analysresultat hamnar också på "mitt bord".

– Förbättringsarbete av förenklade eller rationaliserade utredningsmodeller till våra kunder som dessutom är mer värdeskapande för patienten är en viktig del av mitt arbete. Jag ansvarar också för att vi har passande tester och metoder, att våra utredningar har hög kvalitet och samordnar utredningar vid behov av hjälp från externa laboratorier i hela värden.

– En annan viktig del av mitt arbete är utbildning och information till kollegor och yrkesgrupper inom andra specialiteter som nyttjar laboratoriets tjänster. Jag är även ett stöd för forskare vid planering och val av lämpliga analysmetoder för att besvara deras frågeställningar. Mina egna forskningsprojekt är också en del av mitt arbete. Jag fortsätter att forska kring klinisk betydelse av alfa-1 antitrypsin som en av kroppens viktigaste serin proteinashämmare vid olika sjukdomar och försöker även finna en standardiserad modell för att hitta alfa-1 antitrypsinbrist så tidigt som möjligt.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Jag trivs bäst med att analysera och konsultera alla "knepiga fall". Det är delvis sant att man kan säga mycket om människans hälsa med hjälp av biokemiska markörer. Jag älskar att "pussla ihop" resultat av olika kemiska tester och är mycket glad när jag kan stödja eller utesluta en klinisk frågeställning med god säkerhet. Då tänker jag alltid på patienten som individ, trots att jag nästan aldrig träffar honom/henne.

– Jag tycker om att organisera, införa och pröva nya arbetssätt och fortsätter diskussionerna med mina kollegor om att införa mer av reflektiv testing på vårt labb. Jag är helt övertygad om att konsultverksamhet inom klinisk kemi kan ge en lättare vardag för våra kollegor och patienter, såväl i primärvård som inom vissa verksamheter i slutenvård. Jag tycker att klinisk kemi är en av de mest dynamiska medicinska specialiteterna i världen och jag tycker om att tillämpa nya medicinska kunskaper i utredningar.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

– Största utmaningen i mitt yrke är att utveckla kundrelationer och medverka till optimalt utnyttjande av våra tjänster med patientens bästa och vårdens huvudprocesser i fokus. Kontinuerlig teknisk utveckling av diagnostikutrustning, nya IT-teknologier och oerhört mycket ny information och nya kunskaper från proteo-, genom- och metabolomics områden utmanar mig att följa, omvärdera och planera diagnostiska verktyg som är flexibla för ändringar och förbättringar.