Specialistsjuksköterska

Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska är en bra karriärväg för dig som är sjuksköterska. Det finns flera olika inriktningar och vidareutbildningar efter sjuksköterskeexamen och behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar.

 • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
 • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
 • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer. Operationssjuksköterskan ansvarar för att operationen går så smidigt som möjligt. Därigenom minimeras riskerna för patienten.
 • Ambulanssjukvård: Ambulanssjuksköterskor ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling av akut sjuka eller skadade patienter vid en olycksplats och under transporten till och mellan sjukhus.
 • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
 • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
 • Onkologisk vård: Specialistsjuksköterskor i onkologi arbetar med omvårdnad vid cancersjukdomar. Man kan arbeta med strålbehandling eller medicinsk behandling beroende på vilken inriktning man väljer. Att vara kontaktsjuksköterska är en viktig arbetsuppgift inom området.
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar: Barnsjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden av barn och unga. Att skapa förtroende och delaktighet i vården för både patient och närstående är en viktig uppgift.
 • Psykiatrisk vård: Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär bland annat att tillsammans med patienten bedöma och åtgärda de problem som lett till psykisk ohälsa.
 • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.
 • Distriktssköterska: Distriktssköterskan kan arbeta inom barnhälsovården, i skolhälsovården och i hälsovården för vuxna och äldre. Man kan bland annat ha egen mottagning på en vårdcentral. 
 •  Ögonsjuksköterska: Ögonsjuksköterskor arbetar med omvårdnad av ögonpatienter. Arbetet innefattar undersökning och mätning av ögat och synen med hjälp av högteknologiska metoder. Ögonsjuksköterskan kan även delta och assistera vid operationer.