Yrken

Specialistsjuksköterska

Att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska är en bra karriärväg för dig som är sjuksköterska. Det finns flera olika inriktningar och vidareutbildningar efter sjuksköterskeexamen och behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar.

 • Anestesisjukvård: Omvårdnad i samband med bedövning och narkos i vid operationer. Inom denna specialitet används ofta avancerad teknisk utrustning.
 • Intensivvård: Omvårdnad av patienter med livshotande tillstånd som orsakats av svåra sjukdomar och skador. Övervakning sker med mycket högteknologisk utrustning.
 • Operationssjukvård: Omvårdnad i samband med operationer. Operationssjuksköterskan ansvarar för att operationen går så smidigt som möjligt. Därigenom minimeras riskerna för patienten.
 • Ambulanssjukvård: Ambulanssjuksköterskor ansvarar för omvårdnad och medicinsk behandling av akut sjuka eller skadade patienter vid en olycksplats och under transporten till och mellan sjukhus.
 • Kirurgisk vård: Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ansvarar för omvårdnaden före och efter en operation. Ofta arbetar de även övergripande med kvalitetsutvecklingen på kliniken.
 • Medicinsk vård: Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård kan arbeta med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.
 • Onkologisk vård: Specialistsjuksköterskor i onkologi arbetar med omvårdnad vid cancersjukdomar. Man kan arbeta med strålbehandling eller medicinsk behandling beroende på vilken inriktning man väljer. Att vara kontaktsjuksköterska är en viktig arbetsuppgift inom området.
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar: Barnsjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden av barn och unga. Att skapa förtroende och delaktighet i vården för både patient och närstående är en viktig uppgift.
 • Psykiatrisk vård: Omvårdnad inom psykiatrisk vård innebär bland annat att tillsammans med patienten bedöma och åtgärda de problem som lett till psykisk ohälsa.
 • Vård av äldre: Sjuksköterskor inom vård av äldre är specialiserade på omvårdnad vid ålderssjukdomar och arbetar bland annat vid sjukhusens geriatriska avdelningar, sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppbostäder.
 • Distriktssköterska: Distriktssköterskan kan arbeta inom barnhälsovården, i skolhälsovården och i hälsovården för vuxna och äldre. Man kan bland annat ha egen mottagning på en vårdcentral. 
 •  Ögonsjuksköterska: Ögonsjuksköterskor arbetar med omvårdnad av ögonpatienter. Arbetet innefattar undersökning och mätning av ögat och synen med hjälp av högteknologiska metoder. Ögonsjuksköterskan kan även delta och assistera vid operationer.