Yrken

Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterskor kan arbeta på sjukhus, inom barnhälsovården eller som skolsköterskor. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inom vilken verksamhet man är anställd.

På sjukhus

På sjukhuset arbetar man vanligen i team; läkare, barnsjuksköterska och barnsköterskor tillsammans. Barnsjuksköterskan är ofta arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. En barnsjuksköterska bör vara lyhörd, kunna kommunicera och anpassa informationen efter barnets ålder.

Att skapa delaktighet i vården för det sjuka barnet och föräldrarna är en viktig uppgift. Till exempel att förbereda barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling, eller på hur behandlingen ska fortsätta i hemma, efter sjukhusvistelsen.

I barnhälsovården

Inom barnhälsovården följer barnsjuksköterskan barnets hälsa och utveckling upp till skolåldern. Det kan ske vid besök på mottagningen eller genom att sjuksköterskan gör hembesök. Vid besöken finns också tillfälle att kontrollera att barn och föräldrar knyter an till varandra och att barnet har det bra. Föräldrar kan också kontakta barnsjuksköterskan för att få råd och stöd när det gäller barnets mat, sömn, amning och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår också i arbetsuppgifterna.

Framtid

Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor kommer att öka under de närmaste tio åren. Utvecklingen inom vården med ny teknik och nya metoder gör också att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar.