Yrken

Operationssjuksköterska

Att arbeta som operationssjuksköterska innebär en spännande kombination av omvårdnad och högteknologi. Du befinner dig i händelsernas centrum som en viktig kugge i operationsteamet där olika professioner jobbar tillsammans för patientens bästa. Det gäller att vara flexibel i tanke och handling och att fatta snabba beslut. En lugn operation kan hastigt förvandlas till en akut situation.

Som operationssjuksköterska får du kombinera din omvårdnadskompetens med användandet av medicinsk teknik. Du har en nyckelfunktion vid operationer. Du arbetar självständigt, samtidigt som du är en del i ett operationsteam. Operationsteamet gör en planering för varje patient och för flödet på operationssalen under dagen.

Du ansvarar för patientens välbefinnande och integritet under operationen. Du ser också till att teknisk apparatur, operationsinstrument och övrigt material som nålar, suturer och kompresser finns på plats och fungerar. Allt material ska kontrolleras före, under och efter operationen.

I ditt uppdrag ingår dessutom att vara expert på och ta ansvar för hygien och aseptik (att förhindra att smitta sprids).

Under operationen är din huvuduppgift att instrumentera – det vill säga att ge kirurgen rätt instrument vid rätt tillfälle samt att assistera kirurgen. Därför måste du ha goda kunskaper inom anatomi, fysiologi, operationsmetoder och -tekniker.

Ditt arbete är omväxlande genom att du arbetar mot många olika specialiteter – bland andra kirurgi, ortopedi, gynekologi och urologi.

Du deltar också i fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.

Region Jönköpings län för digitala journaler genom dokumentationssystemet Metavision. Digital journalföring ger ökad patientsäkerhet och utvärderingsmöjligheter. Den underlättar och säkrar också samarbetet mellan länets tre akutsjukhus och ger dig mer tid för den direkta patientvården.

Som operationssjuksköterska kan du alltid se fram emot nya utmaningar inom ditt område. Både metoder och tekniker utvecklas ständigt.

Din kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden.