Yrken

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar mellan talad svenska och svenskt teckenspråk för döva eller hörselskadade personer. Tolkningen till det ena språket sker oftast simultant, alltså samtidigt, som det andra språket talas eller tecknas. För detta arbete krävs snabbhet och goda kunskaper i både talad svenska och svenskt teckenspråk.

Teckenspråkstolk behövs i olika situationer där en döv eller hörselskadad person och en hörande person behöver tala med varandra. Behov av tolk kan till exempel finnas vid besök i vården och tjänsten är då kostnadsfri. Tolken har tystnadsplikt.

Teckenspråkstolkar använder flera olika tolkmetoder beroende på vilken funktionsnedsättning personen man tolkar för har. Till personer med dövblindhet kan man använda taktil tolkning. Då avläser personen teckenspråk med sina händer.

Tolktjänst för döva och hörselskadade i Region Jönköpings län finns tillgänglig dygnet runt, året runt.

Teckenspråks- och dövblindtolkar är en liten yrkeskår. I Sverige finns det cirka 500 stycken och i Region Jönköpings län finns ett tiotal.

Utbildning och erfarenhet

För att bli teckenspråkstolk krävs att du har stor allmänbildning samt mycket goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk. Tolkutbildningen är fyra år lång och ges idag på tre folkhögskolor. Det finns även ett treårigt kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Efter avslutad tolkutbildning är du teckenspråks- och dövblindtolk.