Yrken

Undersköterska

Anna-Lena Krantz är undersköterska och jobbar på röntgen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Vad trivs du bäst med i ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att arbeta med människor i alla åldrar. Det ger så mycket glädje.
I min roll som undersköterska är min utmaning att tillgodose snabba röntgentider, ge information till våra patienter och att aktivt delta i förbättringsarbete inom vår verksamhet. Det är stimulerande.

Kan du berätta om någon händelse som haft betydelse för patienten?

– Det är underbart när patienter är tacksamma för att man tagit sig tid att lyssna på dem, speciellt de som är oroliga inför olika röntgenundersökningar. Jag hade en patient som var på väg att avböja sin undersökning för att hon hade hört av andra hur "hemsk" undersökningen var, jag lyckades dock förklara hur den gick till. Hon ringde vid ett senare tillfälle och tackade mig; hon hade fått behandling för sina besvär och mådde toppen. Sådant värmer.

– Idag är det ganska vanligt att man inte får prata med någon person när man söker sjukvård per telefon, hos oss är det alltid någon som svarar. Efter 25 år som undersköterska har jag träffat många olika människor i olika livskriser och livsöden, och man stärks i sin yrkesroll efter många års erfarenhet. Jag hoppas att detta speglar sig i min vardag på röntgen.

Vilket råd skulle du ge till undersköterskor som är intresserade av röntgen?

– Till undersköterskor som är intresserade av röntgen ger jag rådet att "hospitera" hos oss eller besöka oss när vi har öppet hus, så kommer ni att upptäcka hur fantastiskt roligt det är att arbeta inom radiologi. Röntgen är (tror jag) ett oupptäckt område för alla som utbildar sig till undersköterskor. Söka information via nätet är också ett mycket bra alternativ.