Yrken

Utredare

Att göra utredningar, utarbeta förslag, planera, följa upp och granska en verksamhet är några vanliga uppgifter för en utredare. I arbetet ingår ofta att ge råd och upplysningar till ledning och dem som arbetar praktiskt i verksamheten.

Den kanske vanligaste arbetsuppgiften för en utredare är att utreda, vilket innebär att samla in fakta som sedan sammanställs som underlag för slutsatser. Exakt vad utredaren gör beror på vilken verksamhet utredaren arbetar inom.

Region Jönköpings läns verksamhetsområden är bland annat hälso- och sjukvård och regional utveckling. Utredaren är ofta specialist inom ett område, ofta med en speciell yrkesutbildning i botten, exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller inom ett administrativt stödområde.

En utredare inom Region Jönköpings län arbetar i ofta i nära samarbete med högre tjänstemän och politiker. Det kan exempelvis handla om att göra utredningar eller förbereda ärenden som ska beslutas i Region Jönköpings läns ledningsgrupp eller i Regionstyrelsen.