Yrken

Löneadministratör

Som löneadministratör tillför du specialistkompetens till verksamheterna avseende löneprocessen. Du arbetar med att rätt lön ska utbetalas i rätt tid.

Arbetet som löneadministratör består i hög utsträckning av att ge stöd och support till både chefer och medarbetare. Stöd och support ges främst via telefon och mail men även via kundbesök. I arbetet ingår också att du utbildar nya chefer i vårt personaladministrativa system, registrering av uppgifter så att medarbetarna får rätt lön och vi kan få ut värdefull statistik för att planera vår verksamhet, arkivering och hantering av personalakter. Du har många kontakter både internt och externt.

Du arbetar också tillsammans med dina kollegor i olika arbetsgrupper för att utveckla interna rutiner och processer inom löneområdet.

Utbildning och erfarenhet

För arbete som löneadministratör krävs att du har en utbildning till löneadministratör eller lönespecialist eller har motsvarande erfarenhet.