Yrken

Medicinkteknisk ingenjör

Neonatalavdelningen får nya kuvöser. Medicintekniska ingenjörerna Kristina Janeke och Haroun Bensaid gör en kontroll och elsäkerhetsmätning innan kuvöserna installeras.
Neonatalavdelningen får nya kuvöser. Medicintekniska ingenjörerna Kristina Janeke och Haroun Bensaid gör en kontroll och elsäkerhetsmätning innan kuvöserna installeras. Foto: Johan W Avby

Ett sjukhus är fyllt av avancerad medicinsk teknik. All utrustning behöver löpande underhåll – och ibland lagas när fel uppstår akut. De omkring 40 medicintekniska ingenjörerna har ett tätt samarbete med sjukvården.

– Det är ett varierat arbete med en spännande koppling mellan människa och teknik. Och arbetsdagarna blir sällan som man tänkt sig, säger Kristina Janeke, medicinteknisk ingenjör sedan 1997.

Själv är hon inriktad på bland annat dialysutrustning, kuvöser och infusionspumpar. Tillsammans med kollegan Haroun Bensaid, arbetar hon också med bland annat blodtrycksmätare och örontermometrar. Haroun är i sin tur inriktad på bland annat utrustning som bränner ihop blodkärl.

Medicinsk teknik ingår i Verksamhetsstöd och service och gör förebyggande underhåll och akuta reparationer av all den medicintekniska utrustning som finns på Länssjukhuset Ryhov, samt Bra Liv:s vårdcentraler i Jönköpingsområdet.

”Alla patientnära maskiner”

– Det handlar om alla patientnära maskiner, som intensivvårdssängar, dialysapparater, röntgenutrustning, strålbehandling, narkosutrustning, infusionspumpar, kuvöser och mycket annat, säger Patrik Westberg, platschef för medicinsk teknik på Länssjukhuset Ryhov.

Alla nya maskiner som tas in i sjukvården blir först ankomstregistrerade hos medicinsk teknik och genomgår en kontroll av funktion som också innehåller elsäkerhetsmätning.

Därmed finns utrustningen i det administrativa systemet Medusa, som säger till när det är dags för underhåll. I många fall utför medicinsk teknik själv underhållet, men i vissa fall är det leverantören som svarar för det. Onkologklinikens strålacceleratorer till exempel, kan medicinsk teknik göra viss service på, medan andra saker kräver besök från leverantören.

– För varje ny utrustning som kommer får vi gå på kurs hos leverantören, förklarar Haroun Bensaid.

Rycker ut akut

All teknik kan förstås krångla. Det kan vara ett operationsbord som inte uppför sig som det ska, en dialysmaskin som tappar vattentrycket, eller något annat.

– Det kan vara allt ifrån en sladd som lossnat, till att en röntgenmaskin står stilla. Är det akut är vi på plats inom fem minuter, säger Patrik Westman.

Vissa frekventa reservdelar finns på lager, men det mesta måste beställas.

– Men det är ofta ”just in time” och kommer då nästa dag.

Medicinsk teknik är också involverad som sakkunniga när det sker nybyggnationer och investeringar i sjukvården.

– Vi arbetar till exempel mycket med den nya intensivvårds- och operationskliniken i Värnamo och den utrustning de ska ha. I Värnamo har vi för övrigt också fått helt nya lokaler för vår verksamhet.

Tätt samarbete med vården

Utvecklingen av sjukvården gör att medicinsk teknik får allt större betydelse, dessutom allt oftare med integrering till IT-baserade nätverk. Samarbetet mellan vården och medicinsk teknik är tätt, och ingenjörerna arbetar ofta ute i vården. På dialysavdelningen finns till exempel en separat verkstad.

Det är en balansgång att klara kompetensen inom alla apparatområden. Samtidigt som de medicintekniska ingenjörerna är uppdelade inom olika områden, måste flera kunna samma sak för att systemet inte ska vara sårbart.

Perfekt för den som är intresserad av teknik och sjukvård

Medicinsk teknik är ett område som ständigt utvecklas och passar perfekt för den som är intresserad av teknik och sjukvård.

– Det är ett fantastiskt yrke som inte syns så mycket. Men vi är en stor kugge i vården, säger Patrik Westberg.

Själv kom han som ny enhetschef i augusti 2016 efter många år som nordisk servicechef för labbdiagnostik i ett privat företag.

– Det är ett fantastiskt team som jag har hamnat i, säger han. 

MIKAEL BERGSTRÖM