Inköp som arbetsplats

Kvinnlig upphandlare håller möte med en referensgrupp bestående av flera kvinnor.
Att verksamheterna som ska beställa och använda produkterna är med i upphandlingsprocessen betyder mycket för att leverantörerna ska få ett så bra underlag som möjligt och för att användarna ska få en så funktionell produkt som möjligt. Det är genom så kallade referensgrupper som representanter från berörda verksamheter har en värdefull påverkanskanal in till område inköp. Foto: Ulf Lindberg

Område inköp ansvarar för Region Jönköpings läns inköp av varor och tjänster och ser till att inköpen alltid upphandlas enligt de lagar som gäller. Genom professionellt genomförda upphandlingar bidrar vi till regionens mål för verksamhet, hållbarhet och ekonomi och att det som köps in håller rätt kvalitet och pris.

Här finns inköp

Inköp är ett område inom Verksamhetsstöd och service. Vi är 23 medarbetare med arbetsplats i centrala Jönköping.

Kompetens vi söker

Vi annonserar vid behov.

Därför ska du jobba hos oss

Du får jobba med något så centralt som att upphandla och köpa in det material, den inredning och utrustning som krävs för att Region Jönköpings läns alla verksamheter ska fungera.

Du får göra det i kretsen av medarbetare som kompletterar varandra i både ålder och kön.

Vi gör runt 270 upphandlingar om året till ett värde av 1,5 miljarder kronor och vi drivs av att hitta den bästa mixen mellan högsta möjliga kvalitet, hållbarhet och ett bra pris.

Du får kombinationen av trygghet i att samarbeta med kollegor och utmaningen i att ha egna upphandlingsområden. En viktig och givande del i arbetet är också en nära kontakt med de verksamheter som ska beställa så att det vi köper in fungerar enligt deras önskemål.

Så här arbetar vi

Inköp arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter. 

Våra medarbetare ansvarar för olika upphandlingskategorier. De totalt 11 kategorierna, med underkategorier, är nationellt definierade. Det kan handla om övergripande material och tjänster, fastighet, fordon, IT och kommunikation, läkemedel och tillhörande tjänster och så vidare.

Hos oss finns också ett e-handelskontor.

Så utvecklar vi oss

Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser och hjälper oss att förutse deras behov.

Genom till exempel utvecklingsprojekt både inom Verksamhetsstöd och service och med verksamheter inom vården gör vi våra processer för upphandling, avtal, leverans, reklamation och uppföljning både bättre och tydligare.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats