Alla kvinnor födda 1994-1998 erbjuds gratis HPV-vaccination

Alla kvinnor födda 1994-1998 erbjuds gratis HPV-vaccination

En kvinna står utomhus med korslagda armar
Nu erbjuds alla kvinnor i Jönköpings län, födda 1994-1998, vaccination mot humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer. Foto: Johan W Avby

Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen orsakas oftast av ett virus, humant papillomvirus, HPV. Nu erbjuds kvinnor i Jönköpings län födda 1994-1998 gratis HPV-vaccination samt självprov för HPV.

Under perioden november 2022 till januari 2023 erbjuds alla kvinnor i Jönköpings län födda 1994-1998, totalt 10 500 kvinnor, gratis vaccinering mot HPV genom utskick via 1177.se fredag 4 november. Detta är en del i en nationell kampanj för att utrota livmoderhalscancer.

– Den här satsningen är mycket viktig för att nå en åldersgrupp som har lägre grad av vaccination mot HPV-virus. Genom vaccinationen får man ett bra skydd mot det virus som kan orsaka livmoderhalscancer, säger Anneli Karlén, vårdenhetschef på kvinnohälsovården i Jönköping.

Bokar själv vaccination

HPV-vaccination utförs på utvalda platser runt om i länet, av vårdcentralen Wetterhälsan och Vårdcentralerna Bra Liv. Den som vill vaccinera sig väljer själv lämplig plats. All information finns på 1177.se.

Den som väljer att vaccinera sig kommer att erbjudas ytterligare en dos efter 3 år.

Erbjudandet gäller även den som tidigare är vaccinerad mot HPV, då det nyaste vaccinet ger ett bredare skydd än tidigare vaccin.

Självtest ingår i vaccinationen

Den som väljer att vaccinera sig får också ett självprov för HPV som görs på vaccinationsplatsen. Svaret finns efter tre-fyra veckor. Om provsvaret innehåller HPV som behöver följas upp får kvinnan en kallelse till barnmorska för cellprovtagning, 3-4 månader efter HPV-provet.

Den nationella kampanjen är en del i den forskning som pågår för att utrota livmoderhalscancer.

Den som vaccinerar sig godkänner också att ingå i en forskning om HPV och livmoderhalscancer som Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm leder.

Mer fakta/HPV-vaccin

Sedan 2010 erbjuds alla flickor HPV-vaccination inom skolvaccinationen (även pojkar från 2020), men kvinnor födda 1998 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Innan 2019 användes en äldre version av vaccinet som inte gav ett lika brett skydd. Att erbjudandet är begränsat till kvinnor födda 1994-1998 beror på att kvinnor födda tidigare än 1994 har lägre risk för smitta. Kvinnor födda senare än 1998 blev erbjudna vaccin i barnvaccinationsprogrammet och det var många som vaccinerade sig då.

Läs mer:

1177.se: Vaccination mot HPV (information från fredag 4/11)

Jönköping – hpvcenter

Kontakt:
Anneli Karlén
vårdenhetschef
Kvinnohälsovården Rosenlund
070-3273875

Mirjam Våtz
Projektledare för ”utrota livmoderhalscancer
0722-231817

Birgitta Nystedt
barnmorska
Kvinnohälsovården Värnamo
010-2442131