AT-läkare i Värnamo övar ihop med polis och militär 21 oktober

AT-läkare i Värnamo övar ihop med polis och militär 21 oktober

Torsdag 21 oktober arrangerar OP IVA i Värnamo en utbildningsdag för AT-läkare.

Under dagen kommer AT-läkarna att öva olika moment som till exempel hjärtstopp, traumateam och prehospitala moment och situationer med flera akut skadade. I samband med utbildningsdagen kommer polis och militär finnas i och runt Värnamo sjukhus.