Behandlingskonferenser testas för patienter med komplex postcovid

Behandlingskonferenser testas för patienter med komplex postcovid

Tre personer sitter runt ett konferensbord med uppkopplat skypemöte
Samuel Ånfors, sjukgymnast, Agneta Alexandersson, administrativ samordnare (närmast i bild) och Laura Serrano, rehabiliteringsläkare, sitter på rehabiliteringsmedicinska kliniken och kopplar upp för första multidisciplinära konferensen för patienter med komplex postcovid. Ett tiotal professioner diskuterar vad som är bästa behandling för den enskilda patienten. Foto: Mikael Bergström

Vid fyra tillfällen under hösten 2021 kommer primärvården och specialistvården i Region Jönköpings län att genomföra fyra multidisciplinära konferenser, MDK, för patienter med komplex postcovid. Ett tiotal olika professioner diskuterar tillsammans vad som är bästa åtgärd för den enskilde patienten.

– Det har funnits multidisciplinära konferenser för inneliggande patienter med covid-19. Nu gör vi detta som ett pilottest för att se om modellen med multidisciplinära konferenser passar för patienter med postcovid och som har komplexa problem. säger Malin Hegen, biträdande verksamhetschef för rehabiliteringsmedicinska kliniken.

MDK har funnits i många år för bland annat vissa cancersjukdomar. Nu vill man prova om denna form av behandlingskonferens är till fördel även vid postcovid.

Flera och långvariga problem

Målgruppen är patienter som fått diagnosen postcovid och som har komplexa problem där vårdcentralens resurser inte är tillräckliga och där det finns ett behov av en multiprofessionell bedömning. Besvären ska ha varat minst tre månader och rehabilitering bör ha påbörjats på vårdcentralen.  

– Det kan vara trötthet, kognitiva svårigheter, problem med lungkapacitet eller hjärtat. Patienten kan ha svårt att klara arbete eller studier och det kan vara otydligt med vad som är lämpligt nästa steg i insatser, beskriver Malin Hegen.

I en sådan situation har nu patientansvarig läkare i primärvård eller specialistvård möjlighet att efter samtycke sätta upp patienten på lista för MDK.

Ett tiotal professioner deltar

På konferensen, som genomförs digitalt, deltar omkring tio personer. Den patientansvarige läkaren kan ha med sig ytterligare professioner som fysioterapeut eller psykosocialt team, och de diskuterar den enskilde patienten med läkare inom hjärta, lungmedicin, rehabilitering, allmänmedicin, neurologi och internmedicin. I gruppen ingår också en neuropsykolog och en sjukgymnast.

– Den patientansvarige läkaren ska i förväg ha gjort en sammanfattning av patientens besvär i journalen, så att alla deltagare kan läsa på. Eventuella undersökningar som behövs som kunskapsunderlag ska också vara gjorda. Sedan avsätts 20 minuter för att diskutera varje patient under konferensen, förklarar Karin Karlsson, ST-läkare i allmänmedicin, och koordinator för de så kallade Faktadokument som ger riktlinjer för sjukvårdens arbete inom olika områden.

Rekommendationer kring fortsatt handläggning är målet

Målet är att patientansvarig läkare ska få råd och rekommendationer kring fortsatt handläggning av den enskilde patienten. Det kan till exempel gälla behandling eller rehabiliteringsinsatser. Bedömningen sammanställs i journalen så att ansvarig läkare kan gå igenom det med sin patient och patienten har förstås möjlighet att läsa själv genom journalen via nätet.

När höstens fyra MDK är genomförda ska arbetsmodellen utvärderas, för att se om det finns skäl att fortsätta och i så fall vilken blandning av professioner som bäst behövs i gruppen.